Dshuang Dsi

Wie waarlijk wijs is, gebruikt zijn hart als een spiegel.

Hij gaat niet achter de dingen aan

en treedt ze evenmin tegemoet.

Hij weerkaatst ze, maar houdt ze niet vast.

Daarom kan hij de wereld overwinnen

zonder daarbij gewond te worden.

Hij is niet de slaaf van zijn roem.

Hij koestert geen plannen,

gaat niet op in zaken,

en is heer en meester over zijn denken.

Achtzaam voor het geringste,

is hij toch onuitputtelijk;

dankbaar voor alles wat de hemel hem schenkt,

leeft hij als bezat hij niets.

Hij verzaakt zijn ik en blijft steeds deemoedig.

Dshuang Dsi

Geplaatst in Uncategorized.