Kanalen (nadi), Jogchum Dijkstra Raja Yoga Werkboek

Het leven leeft, trilt, stroomt, beweegt; bewust en onbewust, werkend, rustend en slapend.
Zolang er leven is, is er levenskracht. Het is de levenskracht die al wat leeft in leven houdt.
Zoals het bloed stroomt door de aderen en het lichaam vult, zoals de prikkels stromen door de zenuwbanen en het lichaam vullen, zo stroomt de levenskracht door de kanalen en vult je lichaam.
Onzichtbaar voor de ogen, onhoorbaar voor de oren.
Alleen wie luistert en kijkt in de meditatie, hoort en ziet de fijnere bewegingen in het lichaam, hoort en ziet de stroom van de levenskracht die alles vervult.

Prana, Jogchum Dijkstra Raja Yoga Werkboek

De levenskracht is als de wind, onzichtbaar voor de ogen. Toch beweegt de wind de bladeren in de bomen, de golven in de zee.
Zo stroomt ook de levenskracht door je heen en houdt je in leven.
Alles wat waar en hoe dan ook in het heelal in beweging is, wordt in beweging gehouden door de ene levenskracht.
Het kloppen van je hart, het verteren van je voedsel, het uitspreken van je gedachten, het zijn uitingen van dezelfde levenskracht die ook de sterren en planeten in hun banen leidt.
Dezelfde levenskracht die het heelal heeft doen ontstaan en weer tot zich terugneemt, draagt alle leven, ook jou leven

Lichaam (vervolg) Jogchum Dijkstra, Raja Yoga werkboek

Je kunt je in je lichaam verdiepen,je kunt dieper en dieper gaan.
Je ervaart dat je lichaam een onbeschrijflijk landschap is: vol bergen en meren, vulkanen en wijde vlakten.
Er werken krachten in je lichaam die je nog niet kent; de geest waar al je indrukken naar toe stromen, de spinner van je gedachten, je zult hem nooit begrijpen.
De vreugde dat je er bent, de genieter van je leven, je zult hem nooit zien.
Luister naar het verhaal dat je lichaam je vertelt; het is je eigen verhaal.

Jogchum Dijkstra Raja Yoga Werkboek.

Lichaam (Jogchum Dijkstra & Salvatore Cantore Raja Yoga Werkboek)

Lichaam

Probeer je lichaam weer te leren kennen,
je bent geen buitenstaander..
Je leeft in alle uithoeken van dit lichaam,
dag en nacht draagt het lichaam je leven.
Behandel het als je vriend
Respecteer zijn grenzen
Weet dat het kostbaar is en kwetsbaar

In dit geheel van vlees en bloed,
van zenuwbanen en zintuigen,
van verstand en gevoel,
speel je het spel van het leven.

Je lichaam is vervuld van herinneringen,
van woorden,
van dromen.

Luister en kijk naar wat van buiten je lichaam binnenkomt.
Ervaar wat er binnen in je lichaam gebeurt.
Luister en kijk naar wat vanuit je lichaam naar buiten stroomt.

In je lichaam woon je zelf.
Het lichaam openbaart je zelf, en versluiert je zelf.

Weet dat je lichaam de wagen is en het liefst de menner wil zijn.
Geef de teugels niet uit handen.

Probeer meester te zijn in je eigen huis, al ken je nog maar zo weinig vertrekken.

Jochum Dijkstra Raja Yoga Werkboek.

Zoektocht naar het Zelf

Als je vraagt naar wat het zelf nu eigenlijk is, zul je nooit een antwoord krijgen.
Het zelf is onbeschrijfbaar.
Het is niet dit en het is niet dat.
Luister naar de mensen die bij het horen van deze vraag geen antwoord weten te geven, en zwijgen; ze zijn dichter bij de waarheid dan de anderen die er wel op kunnen antwoorden.
Wie weet wat het zelf is heeft het niet over het zelf.
De enige weg tot het zelf is in jou, in jou woont het zelf, jij bent het zelf.
Alleen de onwetende vraagt naar het zelf.
Hij zoekt in de verte wat hem het meest nabij is.
Hij zoekt in de tempel wat in zijn lichaam is.
Hij hoopt in de hemel te vinden wat in zijn hart is.
Zoals een vis die naar water zoekt, als een vogel die naar lucht zoekt.

Uit: Raja yoga werkboek: de weg van koninklijke yoga.
Van: Jogchum Dijkstra/Salvatore Cantore

Je hart voeden met vrede (Phil Bosmans)

* Uit Leven is de moeite waard pag. 74

Phil Bosmans

– – – – – – – – – – – – –

JE HART VOEDEN MET VREDE

Vrede wordt mogelijk, waar mensen in vrede leven met zichzelf.

Vrede woont in te’vrede’nheid !

Vrede begint, waar hebzucht, haat en begeerte verdwijnen.

Je hart voeden met vrede.

Ademhalen op de getijden van het leven.

Een worden met alles wat leeft en sterft.

Alle kleine en grote oorlogen van elke dag beëindigen.

Alle geweld in je binnenste doden en plaats maken voor verzoe­ning.

Je hart voeden met vrede.

Dat is een diepe, bewonderende eerbied opbrengen voor alles wat kwetsbaar is, broos en zwak.

Alle ontluikende leven met tedere zorg omringen en beschermen

en …

stil worden om wat mooi is en gelukkig maakt.

Phil Bosmans

Leven is de moeite waard.

————————————–

Dshuang Dsi

Wie waarlijk wijs is, gebruikt zijn hart als een spiegel.

Hij gaat niet achter de dingen aan

en treedt ze evenmin tegemoet.

Hij weerkaatst ze, maar houdt ze niet vast.

Daarom kan hij de wereld overwinnen

zonder daarbij gewond te worden.

Hij is niet de slaaf van zijn roem.

Hij koestert geen plannen,

gaat niet op in zaken,

en is heer en meester over zijn denken.

Achtzaam voor het geringste,

is hij toch onuitputtelijk;

dankbaar voor alles wat de hemel hem schenkt,

leeft hij als bezat hij niets.

Hij verzaakt zijn ik en blijft steeds deemoedig.

Dshuang Dsi

Geluk

GELUK

Wat is geluk?

Velen trachten het te vinden,

maar weinigen weten wat het is, hoe het eruit ziet, hoe het voelt.

Geluk is als een diamant die niet gevonden kan worden.

Je kunt geluk niet vinden.

Wel kun je gelukkig zijn.

Het is het zoeken waardoor je ongelukkig wordt.

Steeds meer, steeds beter,de continue jacht naar meer.

Wanneer je tevreden bent met wat je hebt,

dan ben je gelukkig.

Wanneer je in het hier en nu kijkt

en je bent tevreden,

dan ben je gelukkig.

Geluk kent geen voorwaarden, geen toekomst, geen verleden.

Geluk kent alleen een nu.

Stop met het streven naar meer

en het geluk komt vanzelf.

Een persoon die zijn ziel gevonden heeft,

zal zich niet meer verliezen in uiterlijkheden.

Een dergelijke persoon kan gelukkig zijn met hele simpele dingen.

Hij stelt geen eisen, geen voorwaarden,

en is niet op zoek naar geluk.

Hij is geluk.

Gelukkig zijn zij die ophouden met zoeken,

die ophouden met het najagen van geluk.

Gelukkig zijn zij die naar binnen keren

en daar hun ziel weten te vinden.

Want geluk is niet afhankelijk van wat je in de buitenwereld vindt.

Maar is alleen afhankelijk van in hoeverre je jezelf gevonden hebt.

Het Begin: uit Raja yoga de weg van de koninklijke yoga pag. 29 Jogchum Dijkstra Salvatore Cantore

HET BEGIN

Beginnen met Yoga betekent:

terugkeren naar jezelf

je ZELF onder ogen komen

zien met wie je op weg bent

met wie je de hele dag optrekt,

gesprekken voert,

leeft.

betekent: kijken hoe je leeft…

kijken of HET je goed doet

betekent: kijken of jij het bent die in je bezig is,

leef jij of wordt je geleefd ….

door driften, dromen, gedachten, gevoelens,

regels, plichten ….

en niet door jezelf

terugkeren naar jezelf

is luisteren naar hoe het leven door jou heen­ stroomt

is luisteren naar het wonder dat je ademt, ziet, hoort

is stil blijven staan bij

dat je er bent en

dat jij het bent

zit onbewogen en luister naar wat je beweegt.