Hazrat Inayat Khan -> Soul

Wanneer de schepping de adem Gods is,

zijn ook de zielen de adem Gods.

Volgens de voorstelling der yogi’s

is er één adem en zijn er vele adems.

De ene adem, de centrale adem,

wordt door de yogi’s prana genoemd.

Alle andere vormen van adem,

die een bepaalde rol vervullen

in het mechanisme van het menselijk lichaam,

zijn de mindere adems.

Prana en alle andere ademvormen

zijn samen de ene adem, die wij leven noemen.

Daarom zijn de zielen verschillende ademhalingen van God,

en alle verschillende ademhalingen vormen samen

de ene ademhaling,

de goddelijke adem die leven is.

Uit: Vrede als kunst van: Morihei Ueshiba (grondlegger van Aikido)

Alle principes van hemel en aarde leven binnen in jou. Het leven zelf is de waarheid, en dat zal altijd zo blijven.
Alles ademt, in de hemel en op aarde. De adem is de draad die de schepping samenbindt…
Kijk naar de eb en vloed van het getij.
Wanneer de golven tegen de kust slaan, creëren ze schuimend en brekend een klank.
Je adem zou eenzelfde patroon moeten volgen; met elke inademing absorbeer je het hele universum in je buik.
Weet dat wij allen toegang hebben tot vier kostbaarheden: de energie van de zon en de maan, de adem van de hemel, de adem van de aarde, en eb en vloed van het getij….
Adem in en laat jezelf dragen tot de uiteinden van het universum; adem uit en breng de kosmos weer terug binnen. Vervolgens adem je alle rijkdom en vruchtbaarheid van de aarde in je op. Meng tenslotte de adem van de hemel en de adem van de aarde met je eigen ademhaling, zodat de Adem van het Leven zelf voelbaar wordt

De vijf Tibetanen

De vijf Tibetanen

Hier vindt u een documentje uitgegeven door Praktijk voor Osteopathie Nijhuis (Nederland) waarin de 5 Tibetanen die deze week in de les aan bod zijn gekomen, zijn beschreven. In deze pdf zijn ook een aantal links opgenomen naar Youtube filmpjes waar de riten verder worden uitgelegd alsook de filosofie erom heen wordt uitgelegd (is wel voornamelijk Engels).

Uit Een fluitje in het riet van Rabindranath Tagore

Dezelfde levensstroom

die dag en nacht door mijn aders vloeit,

overspoelt de aarde in ritmische dans.

Hetzelfde leven

breekt verrukkelijk de grond uit

in een overvloed van welige grassen,

bruist open in wilde golven

van bladeren en bloemen.

Het is hetzelfde leven

dat bij ebbe en vloed meegolft

in de zeewieg van geboorte en dood.

Ik voel die universele levensadem

weldadig door mijn lichaam varen.

Ik ben zo trots dat de polsslag

van dit eeuwenoude leven

op dit ogenblik danst in mijn bloed.

Prana

Van: Joannes Marijnen
Uit: Astraal (Kosmische gedichten)

PRANA.

Prana
de levensadem
de levenskracht
kosmische energie
die straalt doorheen
de planetaire krachtvelden
van het heelal

prana
verheffing in hogere sferen

uit het onzichtbare
groeit het zichtbare
verbinding
van het levenloze
en het levende
versmelting
van materie en geest.

Uit: De weg van Zhuangzi (Chuang Tzu) van Thomas Merton

Uit De weg van Zhuangzi (Chuang Tzu)
van Thomas Merton
pag 87-88

– – – – – – – – – – – – –

Er zijn geen vaste grenzen,
de tijd staat niet stil.
Niets houdt stand,
niets is definitief.
Je kunt niet de hand leggen op
een eind of een begin.

Hij, die waarlijk wijs is,
beschouwt ver en nabij als hetzelfde.
Hij verwaarloost het kleine niet
en overschat het grote niet.
Als overal de maatstaven verschillen,
hoe wil je dan vergelijken?
In één blik
omvat hij heden en verleden,
zonder smart over het verleden
of ongeduld met het heden.

Alles is in beweging.

Hij heeft ervaring in
volheid en ledigheid.
Hij doet niet groot over succes
en lamenteert niet over ongeluk.

Het spel houdt nooit op;
geboorte en dood zijn gelijk,
geen enkele periode
duurt eeuwig.

CHUANG TZU
+- 250 Jaar voor Chr.

Uit: Vorm is leegte, leegte is vorm, Thich Nhat Hanh

Uit: Vorm is leegte, leegte is vorm
Comentaar op het Prajnaparamita Hartsoetra.
Door: Thich Nhat Hanh

Op een herfstdag zat ik in een park, verdiept in de contemplatie van een heel klein maar prachtig, hartvormig blad. Het was bijna rood van kleur en hing nog net aan een tak, bijna klaar om naar beneden te vallen. Ik bleef er een hele tijd staan en stelde het blad verschillende vragen….
Ik vroeg het blad of het bang was omdat het herfst was en de andere bladen vielen.
Het blad vertelde me:
“Nee. De hele lente en zomer was ik volop in leven. Ik werkte hard en hielp de boom te voeden en veel van mij zit in de boom.
Zeg alsjeblieft niet dat ik alleen maar deze vorm ben. De vorm van een blad is maar een heel klein deel van mij. Ik ben de hele boom.
Ik weet dat ik al in de boom zit en als ik terugga naar de bodem ga ik door met de boom te voeden. Daarom maak ik me geen zorgen. Als ik deze tak verlaat en naar de grond dwarrel, zal ik naar de boom zwaaien en haar zeggen: “Ik zie je gauw weer terug.”.”…
Die dag waaide het en na een tijdje zag ik dat het blad van de tak viel en naar beneden dwarrel­de, vrolijk dansend omdat het al zwevend zichzelf al in de boom zag. Het was gelukkig.
Ik boog mijn hoofd en wist dat we veel moeten leren van het blad, omdat het niet bang was – het wist dat niets kan worden geboren en niets kan sterven.

Vandaag wil ik leven.

Vandaag
wil ik leven
vanuit een diepe verbinding
met mijn ware zelf
verbonden met de hartenklop
van het Leven
vanuit de Bron
van al wat is.
Ik laat alle gedachten en gevoelens
die mij nu omringen
liefdevol los
en richt mijn aandacht
naar een punt van volmaakte rust
diep in mijn hart.

Ik adem doorheen dit punt
van absolute stilte
en word mij volledig bewust
van mijn aanwezigheid
hier en nu.

In de stilte van
dit volmaakte moment
voel ik mij volledig gedragen
en liefdevol omringd
door al wat is.

Elke cel van mijn wezen
versmelt met de eeuwige ruimte
van waaruit alle leven ontspringt.

Ik ben ruimte.
Ik ben pure liefde.
Ik ben zuivere kracht.
Ik ben van een volmaakte schoonheid.
Ik ben heel
en verbonden met alle leven……………

Liefde leidt tot inzicht. Kahlil Gibran

Alleen Liefde leidt ons tot inzicht,
want Liefde is de uiteindelijke betekenis van alles om ons heen.
Zij is niet alleen een gevoel: zij is de waarheid zelve.
Zij is de vreugde, die de wortel is van alle schepping.
het Goddelijk bewustzijn.
En om dat Allerhoogste te benaderen, dat in de wereld om ons zowel als in onze eigen ziel aanwezig is,
moeten wij ons bewustzijn verheffen tot die Goddelijke Liefde.
Door Liefde is de wereld geboren,
door Liefde wordt zij onderhouden,
naar Liefde streeft zij,
door Liefde gaat zij verder.

Kahlil Gibran

Aurobindo over yoga

Sri Aurobindo schrijft over Yoga het volgende:

“Het ware, volledige doel en nut van yoga kan enkel bereikt worden als de bewuste yoga in de mens, zoals de onbewuste yoga in de natuur, uiterlijk samenvalt met het leven zelf, zowel het pad als de verworvenheid bekijkend, in een volmaakter en meer verlichte zin kunnen zeggen:’Alle leven is yoga’.
In alle facetten van je wezen één zijn met wat het allerhoogste is, dat is yoga.
In alle facetten van je wezen één zijn met dat wat het AL is, dat is yoga.
In je geest en met alle inzicht in je hart en in al je leden één zijn met de God in de mensheid, dat is yoga.
Één zijn met de natuur en met alle wezens, dat is Yoga.”.