Dvarata Yoga

Yoga : Leef bewust in het nu

Welkom op de site van Dvarata Yoga, een nieuw yoga-atelier opgestart in 2019 in hartje Turnhout.
De intentie van Dvarata Yoga is om aan de groeiende behoefte aan yogabegeleiding tegemoet te komen.
Laagdrempelig, voor iedereen die kennis wil maken met yoga in de authentieke vorm (hatha yoga, raja yoga) zoals reeds duizenden jaren onderricht in Indië en de vorige eeuw door een aantal grote meesters aan de westerse wereld kenbaar gemaakt.

Vele sportcentra hebben ondertussen yoga ontdekt en nemen yoga op in hun ruim aanbod van fitness-varianten. Echter yoga wordt hierdoor ontaard tot een nieuwe vorm van sportrecreatie terwijl yoga in principe niets met sport te maken heeft.  Fitness-Yoga beperkt zich enkel tot de fysieke aspecten wat echter slechts een klein onderdeeltje is van de totale Yogawetenschap die het resultaat is van duizenden jaren meditatie, studie, praktische beoefening, inzicht en ervaring. Yoga is een levensvisie: de beleving van ons menselijk wezen in de eenheid van het Hele AL (Universum, Kosmos,….).

Voor een uitgebreide definitie van yoga en de diverse traditionele yogarichtingen verwijs ik naar de website van de Yogafederatie https://yogafederatie.be/watisyoga

Vanaf september 2021 nieuw bij Dvarata Yoga: Nada Yoga

Naast Hatha/Raja yoga, is het de bedoeling van Dvarata yoga om meerdere activiteiten te organiseren die direct verband houden met het brede begrip yoga.

Daarom gaan we vanaf september, bij voldoende belangstelling, maandelijks een Nada Yoga avond organiseren.

Nāda yoga (नादयोग) (https://en.wikipedia.org/wiki/Nāda_yoga) is een oud Indiaas metafysisch systeem en een bepaalde vorm van yoga . De theoretische en praktische aspecten van het systeem zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat de hele kosmos en alles wat bestaat in de kosmos, inclusief menselijke wezens, bestaat uit geluidstrillingen, nāda genaamd. Dit concept houdt in dat alles bestaat uit (geluids)energie in beweging is in plaats van dat materie en deeltjes die de bouwstenen van de kosmos vormen.

Nāda yoga is een eerbiedige manier om geluid te benaderen en erop te reageren. In deze context hebben geluid [en] muziek een spiritueel gewicht dat betekenisvoller is dan datgene wat sensorische eigenschappen normaal verschaffen. Geluid en muziek worden geacht een mogelijke medium / intermediaire rol te spelen om een diepere eenheid te bereiken met zowel de uiterlijke als de innerlijke kosmos.

Een belangrijk aspect van Nada Yoga is hetgeen in het westen meer bekend is als mantra’s chanten/zingen/reciteren (mantra yoga, klank yoga).

De bedoeling is om in een serene geborgen sfeer in groepsverband mantra’s te zingen, te beluisteren, te mediteren. Erna de Bont, die in een verder verleden al vaak mantra bijeenkomsten heeft geleid, is graag bereid om gezamenlijk met ons de draad terug op te pakken.

In onze cultuur hebben we vaak schroom en zijn we niet geneigd om als volwassene in het openbaar te zingen, zeker als we naar onze eigen mening ervan overtuigd zijn dat we niet kunnen zingen, dat we niet toonvast zijn, geen ritme kunnen houden, dat we geen mooie stem hebben. Echter dit is bij het gezamenlijk zingen van mantra’s van geen belang, zelfs al zou je komen om alleen maar in stilte te luisteren dan nog ben je welkom.

Klanken en trillingen hebben een helend effect en werken voor veel mensen geestverruimend. Dit betreft niet alleen het zingen van mantra’s maar ook het gebruik van een gong of klankschalen of andere muziekinstrumenten en ook opgenomen muziek, kunnen handige middelen hiervoor zijn.

Wil je meer weten, in de blog van www.dvaratayoga.be is een vrij vertaald artikel opgenomen van Bhuwan Chandra.

De bijeenkomsten voor dit jaar zullen doorgaan op de eerste donderdag van elke maand van 20:00 uur tot 21:15 uur.

2 september 2021

7 oktober 2021

4 november 2021

2 december 2021

De bijdrage per avond voor deelname in de kosten bedraagt 2 €.

Nieuw: alle yogasessies voortaan online.

Dvarata yoga kunt u ook vinden op YouTube met een eigen kanaal. Hierop verschijnen op regelmatige basis films met yogalessen, mantra’s en satsang. Een aantal hiervan zijn openbaar; de overigen zijn enkel toegankelijk voor de deelnemers van Dvarata Yoga.

Yoga in open lucht 2 juni 2020
Yoga in open lucht 2 juni 2020

De instructeurs die de yogalessen verzorgen bij Dvarata Yoga dienen de nodige opleidingen gevolgd te hebben, bij voorkeur bij een opleidingscentrum dat aangesloten is bij de Yogafederatie, stichtend lid van de Europese Yoga Unie. Dit is voor u de garantie dat u te maken heeft met een onderlegde/capabele leraar.