Loslaten (nada yoga avond 12 oktober 2023) Erna

Mantrasessie oktober 2023 Dvãrãta Vãditra

LOSLATEN

Hét toverwoord: “loslaten”. En dan is alles opgelost…

Meestal gebruikt als raadgeving in situaties die niet echt zo gelopen zijn zoals we dat zouden willen, en die ons dagelijks reageren nog steeds bepalen…

Anderen geven de raad: “laat los!” Precies alsof het zo gemakkelijk als een voorwerp uit je handen te laten glijden.. Laat los… en het is weg.

Indien het echt zo gemakkelijk zou zijn, was iedereen vrij van ballast.

–Je kan proberen los te laten door te negeren, er niks meer mee te maken willen hebben of door het onder de mat te vegen.

–Je kan proberen iets los te laten door jezelf erboven te zetten, het niet meer willen voelen, met andere woorden: je gevoel afsluiten voor dat stukje.. Je voelt het niet meer, dus het is er niet meer …

–En je kan proberen iets los te laten door jezelf ertussenuit te halen. VB door van anderen een schuldbekentenis te verwachten voor het gebeurde, of door hun de verantwoordelijkheid ervoor te laten bekennen. Wanneer dat een feit is, dan ga je kunnen loslaten…dan hoort het bij de ander en niet meer bij jou…

Wanneer kan je echt iets loslaten? Pas wanneer je iets vast genomen hebt.

En dat gebeurt in de bovengenoemde reacties niet.. Je neemt het net niet vast..

Neem vast wat je wil loslaten, en bekijk het van alle kanten..

Zie het voor wat het is, en hoe het een deel van jou is.. het kan nooit weg van jou, het is in je geheugencellen opgeslagen, anders komt het niet meer bovendrijven. Je kan het wel laten rusten door te aanvaarden dat die pijn of dat verdriet van die ervaring bij jou hoort.

Je kan de invloed ervan op mogelijke triggers loslaten, het gebeurde zelf niet. Wanneer je volledig aanvaardt dat dit een stukje van jou is, en dat het bij jou hoort, hoeven de bijhorende emoties zich niet meer te tonen om duidelijk te maken dat dit nog niet het geval is, dan is het geïntegreerd, en kan het rusten. Het kan zich door een bepaalde trigger nog laten voelen, maar je duikt niet meer in de emoties van je verleden. Emoties maken dat je de toestand van het verleden steeds weer naar het heden haalt en herbeleeft, en dat beïnvloedt je reacties in het heden.

–Het kan ook zijn dat je onbewust vasthoudt aan die emoties..

Wat mij geholpen heeft dat helder te krijgen zijn de volgende bedenkingen:

Wat brengt het mij, welk voordeel heeft het nog om nog steeds vast te houden aan de emoties van die ervaring?

Misschien brengt slachtofferschap mij de gewenste aandacht, waarvan ik vrees die niet meer te krijgen wanneer ik geen slachtoffer meer ben…

Misschien een soort bondgenootschap met degenen die iets dergelijks meegemaakt hebben, dat ophoudt wanneer ik daar niet meer aan meedoe..

Misschien een manier om niet verder te hoeven gaan op mijn pad (wat soms bangelijk kan zijn, want je ziet niet wat er achter t bochtje op je wacht), ik kan niet verder want.. ik kan pas verder wanneer ik …(vul maar in) losgelaten heb…

Er zijn ongetwijfeld nog andere factoren, maar dit zijn degene die nu in me opkomen.

Je hebt niet altijd macht over wat er gebeurt, maar wel hoe je ermee omgaat.

Laat ons nu zingen.

De eerste mantra wordt toegeschreven aan Quan Shi Yin, de Chinese Godin van mededogen: “Zij die luistert waar hulp nodig is”.

Ze overstijgt de grenzen van alle religies. Ze speelt een rol in het Boeddhisme, Taoïsme en Shintoïsme. Ze heeft banden met de Christelijke Mariaverering en het sjamanisme.

Deze mantra bevrijdt je van emoties die je geest uit balans brengen: trots, jaloezie, lust, onwetendheid, hebberigheid en afschuw.

OM MANI PADME HUM

De mantra die nu volgt opent in alle nederigheid je hart, en geeft je de kracht vergiffenis te schenken.

GURU GURU WAHE GURU GURU RAM DAS GURU

We hebben alles in ons om onze moeilijkheden te overwinnen. Deze mantra verstevigt die overtuiging. De mantra opent ons tevens voor de Wetmatigheid van oorzaak en gevolg.

Deze mantra wordt gereciteerd, niet gezongen, om het effect ervan dieper te kunnen voelen.

OM MYOHO RENGE KYO

Deze uitzonderlijk krachtige mantra is om onbewuste of bewuste weerstand los te laten. Deze energie wordt in werking gezet eens de woorden uitgesproken zijn, deze woorden zijn zo krachtig, dat er geen mogelijkheid is deze energie terug te roepen.

ARDAS BHAEE AMAR DAS GURU

AMAR DAS GURU ARDAS BHAEE

RAM DAS GURU RAM DAS GURU

RAM DAS GURU SACHEE SAHEE

Indien je niet uit je twijfel of verwarring geraakt, leg dit dan neer bij het Allerhoogste, hoe je het ook noemt. Vertrouw en geef je eraan over dat er voor je gezorgd wordt.

AAD GURAY NAMEH JUGAD GURAY NAMEH

SAT GURAY NAMEH SIRI GURU DEVAY NAMEH

Als laatste mantra nog eentje die je helpt in overgave en vertrouwen te gaan.

Los vertaald wil de mantra aangeven: “niet mijn wil, maar die van het Allerhoogste geschiede”

Deze mantra is een kirtan, dus wordt eerst voorgezongen, en jullie antwoorden.

OM NAMAH SHIVAYA, deze woorden in wisselende volgorde gezongen.

Een nieuw begin (Nada yoga avond 7 september 2023) Erna

EEN NIEUW BEGIN.

Iedereen komt wel een keer voor de uitdaging te staan om opnieuw te moeten beginnen.

–Soms is dat zo omdat het leven geen andere keuze biedt, wanneer je zwaar ziek bent, of geweest bent, en niet meer kan wat je daarvoor nog wel kon. Of wanneer er iemand wegvalt in je leven die er een belangrijke schakel in was.

–Sommigen omdat ze de volgende stap in hun leven zetten, vb een nieuw partnerschap, of een scheiding, een verhuis, verandering van werk…

–Het kan ook minder ingrijpend zijn, zoals een nieuwe jaargang starten, een kamer of een huis herinrichten.

–En het kan heel klein zijn, en dichter bij jezelf: een nieuw kapsel, een nieuwe hobby..

Hoe verschillend in energie het ook is, het onderliggende thema is een nieuw begin. Hoe begin ik eraan? Hoe voorkom ik dat ik dezelfde fouten maak als vroeger? Hoe breng ik dit tot een gewenst goed resultaat?

Plannen maken is nodig, zonder plan is geen enkele weg duidelijk, en van daaruit vertrekt je weg naar het nieuwe doel. Maar wanneer je angstvallig aan die planning vasthoudt, blijf je vanuit je hoofd dingen doen, en is het moeilijk te voelen of dit het is wat echt bij je past. Soms biedt het leven onderweg iets totaal anders, en ben je gedwongen een ander pad in te slaan, misschien zie je dit eerst eerder als een struikelblok, terwijl later, wanneer we een eind op dat pad zijn, dit net is wat beter bij ons past. Dan is het net datgene wat we nodig hebben om ons leven nog beter vorm te geven dan ons eigen plan bedacht had.

Je ziel weet het pad dat dient genomen te worden, en je hart laat je voelen dat je nog steeds op het juiste pad zit.

Onze mantra’s zijn vandaag afgestemd op dat nieuwe begin. We aanroepen de krachten en de wijsheid van het ongezien om ons mee te doen stromen op de energie van onze ziel, en we vragen ons te bevrijden van alle aangeleerde patronen en onvolkomenheden, zodat jet pad dat we volgen, in overeenstemming is met het doel waarvoor onze ziel naar de aarde is gekomen.

De eerste mantra is een Hawaïaans lied, dat de kracht en de wijsheid van de Heilige plekken van de aarde bij ons vraagt, en ook de onzichtbare ondersteunende krachten die op die plaats aanwezig zijn. We nodigen ze uit in onze kring.

EO WAHI PANA LA

De volgende mantra is de meest krachtig om aan iets nieuw te beginnen. Deze mantra vertelt dat het leven een voortdurende stroom van overgangen is, met steeds nieuwe keuzes, nieuwe kansen en een nieuw begin. Met de energie van deze mantra scheppen we bij dat nieuwe begin harmonie, vrede, kennis en wijsheid.

OM GAM GANAPATAYE NAMAHA

Tara is de godin van barmhartigheid en mededogen. Ze bevrijdt ons van interne verwarring en onvolkomenheden die kunnen leiden tot onvrede.

OM TARE TU TARE TURE SOHA

Nu er duidelijkheid is wat betreft de verwarring en onvolkomheden, kunnen we ons richten op de positieve kwaliteiten en de goede eigenschappen die we hebben om deze te overwinnen.

OM SRI RAM JAY RAM JAY JAY RAM

Wanneer we dan gereinigd zijn van wat ons in de weg zit om van dat nieuwe begin een succes te maken, kunnen we beter de energie van de eenheid terug voelen. Onze oorsprong is eenheid, en gaan onze weg terug naar eenheid. Laat deze mantra je daar naartoe leiden.

HARA HARA GURU DEVA

PARA BRAHMA PARAMESHVARA

Als laatste een universele mantra, deze mantra belichaamt de kosmische energie, die je terug verbindt met de eenheid van onze oorsprong. Deze mantra verbindt je terug met het juiste pad naar die eenheid, wat ons uiteindelijke doel is, terug een met het Al.

OM HARI OM

MANTRASESSIE 1 JUNI 2023: LIEFDE

Liefde …. Algemeen wordt dit meestal gezien en ervaren als een uiting van gevoelens die relationeel gericht worden, voor een partner, voor een kind, voor een vrienden- of werkrelatie, voor dieren, voor de natuur, voor Moeder Aarde, voor God, en noem maar op…

–Dit is de meeste gemakkelijke vorm om Liefde te voelen, die ontstaat uit een positieve benadering voor hetgeen waarvoor je die liefde voelt, dan stroomt dat vanzelf.

–Het wordt iets moeilijker die liefdesstroom te blijven voelen, wanneer die liefde niet beantwoord wordt zoals we dat wensen of verwachten… wanneer er een afwijzing voor in retour komt, of een niet vervullen van de vorm waarin die liefde verlangd wordt.

–Kan je zien en aanvaarden dat de taal waarin de liefde gesproken wordt, voor ieder van ons anders kan zijn? Mijn liefdestaal is “knuffels geven”, die ik dan ook graag ontvang, terwijl degene die ik knuffels geef, als liefdestaal ‘zorgen voor comfort’ kan hebben, en die dat dan uit naar mij toe, en zelf ook verlangt….

Het is allebei een uiting van Liefde, en wanneer jouw liefdestaal niet open en eerlijk uitgesproken wordt, kan dit tot teleurstelling en een gevoel van niet begrepen worden leiden…

Liefde omvat openheid en eerlijkheid. De dingen niet verzwijgen of verdraaien omdat je anders bang bent de liefde van de ander te verliezen… Hoe echt is de liefde wanneer je niet eerlijk bent in wat liefde inhoudt voor jou?

Er is ook nog de liefde voor jezelf…. Eerlijk en open opkomen voor jezelf… jezelf niet vergeten of wegcijferen.. zonder in ongezond egocentrisme te vervallen.

En tot slot… Kan je liefde voelen voor degenen die je grootste leermeesters zijn op dat gebied? Degenen waarvan jij afstand neemt, of die afstand nemen van jou omdat er dingen geraakt zijn die de liefdesstroom belemmeren?

Zie je welke les ze komen brengen, en kan je dan jezelf en hun vergeven, en terug liefde voelen stromen?

De eerste mantra die we zingen is een hele eenvoudige Hopi song: Shima.

Shima is het Hopi woord voor Liefde.

De volgende mantra is een Kirtan, die wordt dus telkens voorgezongen en dan door de groep nagezongen. Jai Radha Mahdav. Dit lied bezingt de fysieke liefde tussen de Goden en hun toegewijden. Radha is de meest toegewijde geliefde van Krishna, die ook Madhava genoemd wordt.

Er is een vrije vertaling en die luidt:

Vreugde en succes voor de man en de vrouw samen, vreugde in hun Heilige ruimte samen. Heilzame ondersteuning in deze belangrijke vreugde. “

Deze mantra kennen we allemaal, we hebben hem gezongen om de avond te beginnen.. Guru Brahma, Guru Vishnu….

Brahma, Vishnu, Mahesvarah (een andere naam voor Shiva), zijn allen guru = geestelijke leider, een guru is het zelfopenbarende, grenzeloze Brahman (= scheppingskracht). Namah is het groeten van deze guru’s.

Een Nederlandse mantra. Liefde. Het enige woord dat hier vertaling vraagt is So Ham: Ik ben God, Hem ben ik. Het is tevens het geluid van een natuurlijke ademhaling.

Als voorlaatste nog een eenvoudige: Aham Prema: ik ben liefde.

Ter afsluiting eentje die op het scherm komt, deze mantra wordt veel gebruikt in de kundalini yoga. De betekenis van de woorden is heel belangrijk, wanneer je ze uitspreekt, komt die energie naar je toe. De mantra helpt obstakels overwinnen, waardoor je vrijheid kan vinden.

Vertaling:

Gobinday = volhouden
Mukanday = bevrijdend
Udharay = verhelderend
Aparay = oneindig
Hariang = vernietigen
Kariang = creëren
Nirnamay = naamloos
Akamay = verlangen

SHIMA SHIMA SHIMAHA SHIMA

SHIMAHA SHIMAHA SHIMAYA

JAI RADHA MADHAV JAI KUNJ BIHARI

JAI GOPI JAN VALLABH JAI GIRI VARADHARI

GURU BRAHMA GURU VISHNU GURU DEVO MAHESWARAHA

GURU SAKSHAT PARA-BRAHMA TASMAI SRI GURAVE NAMAH

LIEFDE IN MIJ IK ZIE HAAR EN BEN VRIJ

LIEFDE VOOR MIJ IK VOEL HAAR EN BEN VRIJ

SO HAM SO HAM

AHAM PREMA

GOBINDAY

MUKANDAY

UDHARAY

APARAY
HARIANG

KARIANG

NIRMAYA

AKAMAY

Vreugde: Thema Mantra/Nada Yoga avond 4 mei 2023

MANTRASESSIE 4 MEI 2023
In 1 van de vorige sessies was het onderwerp “geluk”. Nu is “vreugde” gevraagd.

Hoe ik het aanvoel, is dat vreugde de emotionele ervaring is van geluk.
Zingen opent het hart, en dat is het kanaal waarlangs geluk en vreugde gevoeld kunnen worden.

Wanneer het streven naar geluk stopt, kunnen we geluk en vreugde ervaren…
Omdat het doel dat je gezet hebt, bereikt is…
Of omdat iets naar jou toe gekomen is, waarvan je het niet verwachtte..
Of wanneer je jezelf helemaal kan overgeven aan het moment, en totaal opgaat in wat er op dat ogenblik is, zonder gedachten aan moeilijkheden die er op de achtergrond zijn, of die we verwachten..

Wanneer je echt helemaal hier en nu bent, en je jezelf kan overgeven aan de klanken, aan de stemmen, en zeker aan je eigen klank, of jij die nu zelf mooi vindt of niet, dat doet er niet toe, gewoon helemaal ‘hier en nu’ zijn, en de rest even buiten de deur laten staan, dan sta je open voor de vreugde van het samen zingen… Laat alles wat je als ‘moeilijk, lastig of niet gewenst’ beschouwd, even buiten de deur staan, en ervaar dat dit ook kan.. even te midden van alles wat IS, hier helemaal zonder bagage aanwezig zijn en intens genieten van jouw expressie op dit moment.

Wanneer je daar deze avond, hier en nu, een begin in maakt, of merkt dat je dit al kan, kan je dit ook op andere momenten wanneer je terug in het gewone dagdagelijkse leven stapt. En die vreugdevolle geluksmomentjes steeds talrijker maken. Dat maakt het leven zoveel lichter. Ik wens van harte voor iedereen.

Laat ons nu samen de intense vreugde van samen zingen ervaren.
———————————————————————————————————
1. Laat ons zingen voor Shiva, Hij die alles wat niet meer dient vernietigt, Shiva vernietigt wat WAS, om te kunnen creëren IS. Hij is de God van transformatie.
Hari om hari om hari om ……

2. Nog een mantra voor Shiva, hier is het woord Shambo heel belangrijk, Shambo is een aspect van de wortelenergie van Shiva. Zijn in wat IS.
Het woord Shambo heeft het vermogen je te bevrijden uit de dimensie van verstrengeling en je in een staat van vrijheid te brengen.
Shiva Shiva Shiva shambo

3. Een mantra voor Rama, Sita en Hanuman. Hier hoort een (zeer sterk verkort) verhaal bij uit de Ramayana. Sita, de vrouw van Rama, was gevangen genomen door Ravana, de demonenkoning. (men kan dit zien als op het pad van waarheid verdwaalt). Rama die waarheid en rechtvaardigheid belichaamt, kan dit niet zomaar laten gebeuren, en stuurt zijn leger er op af om Sita te bevrijden. De aanvoerder van dat leger is Hanuman, zijn energie vertegenwoordigt de trouw aan het streven naar…
Deze mantra versterkt onze trouw in het streven naar waarheid en gerechtigheid.
Rama bolo, Rama bolo, bolo bolo Ram

4. Hele eenvoudig boeddhistische Pali mantra, die gebruikt wordt voor het cultiveren van liefdevolle vriendelijkheid jegens alle wezens, met als vertaling:
Moge allen gelukkig zijn.
Sabbe satta sukhi hontu

5. En als voorlaatste mantra een song, waarvan men vermoedt dat de oorsprong bij de Lakota ligt. Er is geen echte vertaling. Het gaat over het ‘hier en nu’ zijn, ‘bewust’ aanwezig zijn in ons bestaan. De Italiaanse vertaling geeft er deze tekst bij:
Stop hier, en luister hier,
Je voelt de lucht bewegen…
Breng hier het geluid dat je ziel opent, en blijf hier.
Met de ogen van iemand die nog nooit iets heeft gezien,
Blijf hier en luister naar dit geluid dat je ziel opent

6. Als afsluiter de hele bekende mantra “om mani padme hum”.
De boeddhistische mantra van liefde, compassie en verbinding.
Letterlijk vertaald: “ik eer de parel in de Lotus. “
Er wordt gezegd dat deze mantra een reinigende werking heeft:
OM: bevrijd je van trots
Ma: bevrijd je van jaloezie en genotzucht
Ni: bevrijd je van passie en verlangens
Pad: bevrijd je van domheid en vooroordelen
Me: bevrijd je van armoede en bezitterigheid
Hum: bevrijd je van agressie en haat

 

 

MANTRA’S 4 MEI 2023

HARI OM, HARI OM, HARI OM… NAMAH SHIVAY
SHIVA-A-A-A-YA SHIVA-A-A-A-YA
Vertaling:
Hari: Heer die onze harten steelt
Om: de scheppingsklank
Namah: naam of genoemd
Shiva: de vernietiger van het vergankelijke.

_____________________________________________________________
—– = voorgezongen

—–
SHIVA SHIVA SHIVA SHAMBO-O-O SHIVA SHIVA SHIVA SHAMBO
—–
MAHA DEVA SHAMBO MAHA DEVA SHAMBO
—–
JAYA JAYA SHIVA SHAMBO-O-O JAYA JAYA_SHIVA SHAMBO
—–
MAHA DEVA SHAMBO MAHA DEVA SHAMBO
Vertaling:
Shiva: de vernietiger van het vergankelijke
Shambo: de gunstige, de schenker van vreugde, geluk en voorspoed
Maha Deva: Grote God, of groot Goddelijk wezen
Jaya: glorie zij u of eer en overwinning…

—– = voorgezongen

RAMA BOLO RAMA BOLO
BOLO BOLO RAM
—–
SITA BOLO SITA BOLO
BOLO SITA RAM
—–
HANUMAN BOLO HANUMAN
BOLO BOLO HANUMAN

Vertaling:
Rama: Avatar die waarheid en gerechtigheid belichaamt, zijn naam wordt vertaald als bron van alle vreugde.
Bolo: zeggen of zingen
Sita: de vrouw van Rama
Hanuman: de aanvoerder van het leger van Rama, hij vertegenwoordigt trouw in het streven naar…

 

SABBE SATTA SUKHI HONTU
Vertaling:
Sabbe: alle
Satta: wezens
Sukhi: gelukkig, gezond, goed
Hontu: moge ze zijn

_________________________________________________________________

HEY YAMA YO WANNAH HENNE YO
HEY YAMA YO WANNAH HENNE YO

WAHI YA YAH NAH HEY HEY HEY HO
WAHI HEY HEY HEY HEY HEY HO / WAHI
Vertaling: (kan niet letterlijk vertaald worden)
Wees aanwezig in het hier en nu, bewust van je bestaan.

 

OM MANI PADME HUM
Vertaling:
Letterlijk: Ik eer de parel in de Lotus
Mantra van Liefde, compassie en verbinding.

Vrede: thema Mantra/Nada Yoga avond 6 april 2023

MANTRASESSIE 6 APRIL 2023

VREDE

Het eerste waar we aan denken bij het woord vrede is de afwezigheid van oorlog, tussen landen of tussen personen. Het niet meer strijden tegen anderen.

Er is ook een persoonlijke, innerlijke vrede:

De afwezigheid van negatieve gedachten. Boosheid, frustratie, concurrentie, jaloezie, angst of verdriet geeft een interne strijd. Wanneer je dat goed kan wegstoppen lijkt het vredig aan de buitenkant, maar intern is er conflict en geen vrede.

Het kan zijn dat er geen sprake is van emoties, dat het enkel zo is dat men niet echt tevreden is wat er momenteel is. Men wil het anders, of meer, of minder… deze gedachten beletten het voelen van de innerlijke vrede die de ziel eigen is.

Iedereen kent wel dat moment van innerlijke vrede, dat moment waarop alles helemaal beleefd en geaccepteerd wordt zoals het is. Dan voel je het bijhorende gevoel van opperste gelukzaligheid, ook bliss genoemd.

Wanneer je werkelijk diep contact maakt met je ziel, die alles accepteert zoals het is, kan je die bliss steeds weer terug voelen. Ga naar het punt waar je ziel woont je hartchakra, en voel hoe stil en vredig het daar is. Geniet van de bliss.

Laat ons zingen voor de externe vrede, die meer dan ooit nodig is om deze wereld om te vormen tot een leefbare omgeving voor alle mogelijke levensvormen.

OM SHANTI OM : Vrede, overal vrede

Om: scheppingsklank

Shanti: (innerlijke) vrede, gelijkmoedigheid

En laat ons nu tijdens het zingen even onze zorgen of andere beletsels vergeten, en contact maken met onze ziel, die alles accepteert zoals het is, zodat we het gevoel van bliss kunnen ervaren.

LOKA SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU : opperste geluk aan alle geborenen.

Loka: wereld, ruimte, bewustzijnstoestand

Samastah: alles geheel verbonden, volledig verenigd

Sukhino: gelukkig zijn

Bavantu: moge het zo zijn.

deze mantra is een gebed voor een lang, gezond en waardevol leven. Deze mantra opent het hart en geeft een gevoel van diepe vrede

OM AMA RANI

OM AMA RANI OM

JIVENTE JIVENTE SVAHA (svaha= soha uitgesproken)

Ama: echtgenote

Rani: andere naam voor Durga, een verschijningsvorm van Shakti, het vrouwelijke oerprincipe, vertegenwoordigt hierin de hoogste werkelijkheid.

Jivente: het leven. Wanneer je dit als naam per letter gaat vertalen, betekent het ‘altijd staande voor de waarheid’.

Svaha: Zo is het. Amen.

Deze mantra leidt ons naar het gevoel van vrede: deze mantra leidt ons van duisternis naar licht, van leugen naar waarheid, en van dood naar onsterfelijkheid. Deze mantra herleidt de negatieve gedachten.

OM ASATOMA SADGAMAYA

TAMASOMA JYOTIRGAMAYA

MRITYORMA AMRITAMGAMYA

Asatoma: afgeleid van Asat= onwaarheid, berustend op illusie

Sad: volmaakte waarheid, werkelijkheid

Gamaya: leiden, brengen naar

Tamasoma: afgeleid van tamaso= duisternis of onwetendheid

Jyotir: afgeleid van Jyoti= licht van het allerhoogste bewustzijn

Mrityorma: afgeleid van Mrityor= dood, sterfelijkheid

Amritam: onsterfelijkheid

 

Erna.

Ik ben of het Zelf

Tijdens de yoga hebben we het vaak over ik.  Hierna een zeer verhelderende tekst van Leela Yoga.

Het zelf

Het zelf is de diepste, meest essentiële laag van het bewustzijn. Het is niet degene die zegt “ik zie iets hier” of “ik ruik iets daar”, want dat is de geest. Het is niet degene die zegt “ik herinner me iets soortgelijk en volgens mijn statistieken is dat geen goed teken”, want dat is het intellect. Het is ook niet degene die zegt “ik ben zus en zo, en wil dit en dat”, want dat is het ego. Het zelf is degene die voelt “ik ben” zonder belang te hechten aan “wat, waar, hoe of waarom”. Het zelf is je meest essentiële ik, de ik die je voelt als je even stopt met denken. Zelfs al kun je die “ik” gemakkelijk uit het oog verliezen, je kunt niets doen zonder.

Er zijn vele namen voor het zelf, zoals het getuigenbewustzijn, de waarnemer, het ik-zijn, het hart, de heilige geest, enz.. Het zelf is niet het oog, wel diegene die ziet wat het oog ziet, zonder meer. Het zelf staat los van alle identificaties en is aldus volledig vrij. Het zelf is je thuis, altijd in vrede. Het zelf is verlangeloos, want perfect gelukkig. En die innerlijke stilte kun je nooit verliezen, al kun je het “uit het oor verliezen” door identificatie met al het “lawaai” dat je maakt in je hoofd.

De natuur van het zelf is waarheid, zijn en gelukzaligheid (sat, chit en ananda). Het zelf is de enige duurzame waarheid, tegenover alle andere relatieve waarheden die veranderlijk zijn. Het zijn ervan is niet te ontkennen en het is in het eenvoudige “zijn” dat je het zelf het gemakkelijkst terugvindt. En het zelf is altijd in gelukzaligheid, een soort vredevolle gelukkigheid. Voor het zelf is alles OK, want zoals het scherm van een filmzaal wordt het niet beïnvloed door wat er gebeurt. Het bestaat zonder specifieke kwaliteit en is niet gehecht aan enige kwaliteit van energie. Het zelf is woordeloos en verlangeloos omdat het vormloos is. Daarom valt het zelf infeite niet te beschrijven of te benoemen. Het is de leegte die vol is. Het is leeg van alle “dingen” met vorm en dus niet waar te nemen. Maar het is tegelijk vol van bewustzijn en het is via het zuivere bewustzijn zonder denken, zonder woorden, zonder vormen, dat we er ons bewust van kunnen zijn.

Gezien het zelf vormloos is, is het bij ieder van ons gelijk. Tussen twee vormloze dingen valt geen verschil te vinden. Dat maakt ons allen één. Het hele universum is doordrongen van dit zuivere, vormloze, naamloze bewustzijn, dat we aldus ook het cosmische bewustzijn kunnen noemen. Het zelf is niet verschillend van het cosmische bewustzijn, al lijkt dat wel zo. Het doorbreken van die laatste illusie is het hoofddoel van yoga.

bron: https://www.leela-yoga.be/het_zelf.htm

De persoonlijkheid in hatha yoga

Elke vorm van yoga doet in eerste instantie een beroep op de persoonlijkheid; De persoonlijkheid is onze buitenkant, onze vorm waar we de meeste tijd mee geïdentificeerd worden. Het doel van yoga is echter het loslaten van deze identificaties.

Elke houding, lichaams- en adembeweging dient als een spiegel van de persoonlijkheid op fysiek gebied. Hoe we denken, voelen en willen komen we in ons lichaam tegen maar vormt echter wel het werkterrein om tot de verbinding met ons eigenlijke wezen te komen.

Zo kunnen we ervaren dat afdwalen van de geest en ons denken, ons dieper voelen belemmert, dat het willen, ons ego, de momentbeleving tijdens yoga in de weg staat en dat onnodige spanning de openheid en doorstroming in ons lichaam tegenhouden. Door het komen tot dit inzicht kunnen we de persoonlijkheid, de identificatie met de vorm loslaten. In diepe ontspanning die het gevolg daarvan is, ervaren we het leven dat door ons heen stroomt. Zolang die stroom bestaat zonder dat we op een gedachte, een sensatie of een verlangen meegaan, kunnen we bewuster worden van de ware grond die alles draagt. Dit is de ongeïdentificeerde zuivere, onaangetaste achtergrond van het werkelijke zelf. De persoonlijkheid is er nog wel, maar ze is niet belemmerend. Het wezen wordt nu door de persoonlijkheid heen ervaarbaar. De kroonbladeren zijn ontvouwen en het wezen schijnt, de mens is in bloei.

(bij bovenstaande tekst is het boek Jnana Yoga van Cor Thelen als leidraad gebruikt en bevat aangepaste uittreksels hieruit)

Waarnemen en inzicht in hatha yoga.

In hatha yoga is de manier of houding vanwaaruit we waarnemen van essentieel belang. Elke beoordeling en van daaruit de poging tot verandering kleurt en beperkt onze waarneming. Afhankelijk van hoe open we waarnemen, kunnen we de yoga-beoefening ervaren als fysieke inspanning of als een toegewijde oefening van zelfovergave en diepte ontspanning.

Als we selectief en beperkt waar-nemen, stellen we onze beoefening eindeloos bij. Zolang we onvrede hebben met ons kunnen en onze beperkingen niet aanvaarden worden we geleid door ons ego.

Verandering en bijstelling van onze beoefening mag gebeuren wanneer de verandering door inzicht gestuurd wordt maar niet door frustratie in ons kunnen. Ze ontstaat dan vanzelf, van binnenuit, vanuit een loslaten. Door de aandacht niet te laten afdwalen maar te richten op onze yogabeoefening; bij het ervaren, aanvaarden en loslaten wordt de houding of beweging doorleefd in het hier en nu. Geduldig beleven van dat wat is waardoor deze ervaring tot ons innerlijk kan doorschijnen.

(bij bovenstaande  tekst is het boek Jnana Yoga van Cor Thelen als leidraad gebruikt en bevat aangepaste uitreksels hieruit)

Over Yoga en zuiveren

Over yoga en zuiveren (bijdrage van Hilde Leysen)

Yoga betekent verbinding tussen lichaam en geest, verbinding met het leven zelf.

Het brengt je in contact met jezelf als eenheid. Zo  zijn lichaam en geest één.

Iets wat onze voorouders al lang wisten en als volgt benoemden:

een gezonde geest in een gezond lichaam.

Via yoga focussen we ons op hoe we ons voelen. We gaan naar binnen kijken, ons lichaam voelen en onze drukke geest tot rust brengen. Dit doen we oa door onze aandacht te brengen naar ons lichaam of onze ademhaling.

De meest geprezen weg (marga) van Yoga is Raja Yoga, of koninklijke Yoga (Raja = koning). Tijdens de yogasessies wordt hier vaak naar verwezen en lazen we teksten uit het Raja Yoga Werkboek van Jochum Dijkstra en Salvatore Cantore.

Deze weg wordt ook Ashtanga Yoga genoemd (van ashta = acht & anga = delen), dus de achtdelige Yoga. Dit verwijst naar het systeem van Shri Patanjali zoals het is vastgelegd in het basisboek, de ‘Yoga Sutra’.

Deze marga is heel ordelijk en systematisch opgedeeld in acht anga’s of treden (men kan ook spreken van graden). Deze achtvoudige weg voert de beoefenaar naar het hoogste doel : de realisatie van het Zelf. Het is yoga waar ook de geest belangrijk is: de yoga van de geest.

De acht opeenvolgende delen zijn:

1. Yama’s – de juiste instelling naar anderen (respertvol en liefdevol)
2.
Niyama’s – de juiste innerlijke instelling (naar binnen, op jezelf gericht)
3.
Asana – lichaamshoudingen
4.
Pranayama – ademhalingstechnieken
5.
Pratyahara – het terugtrekken van de zintuigen. In plaats van je zintuigen naar buiten te focussen, naar de wereld om je heen, gebruik je ze nu om jezelf te ontdekken.
6.
Dharana – vastzetten van aandacht op een bepaald punt om tot volledige concentratie te komen. Dit focuspunt kan je ademhaling of een mantra zijn. Je kiest iets wat werkt voor jou.

7. Dhyana – meditatie . Dit is het punt waarop er geen gedachten meer. Je bent volledig in het hier en nu.

8. Samadhi – eenheidsbeleving : samensmelting van alle andere zeven onderdelen van het achtvoudige pad van Yoga.

In een eerdere mail werd een link doorgestuurd van een youtube-filmpje met een goede uitleg over de Yama’s en de Niyama’s. De link is hier terug te vinden: https://youtu.be/4qT7dzt7HNc

Ook op de blog van Blog – Dvarata Yoga vindt u op 30 september 2021 een stukje terug over de Yama’s en de Niyama’s.

Heel kort leest u hieronder een samenvatting over de filosofie van de Yama’s en de Niyama’s, omdat het zuiveren en de zuiveringskuur zich bevinden op één of meerdere van deze onderdelen.

Yama omvat satyam, ahimsa, asteya, brahmacharya, aparigraha. . De Yamas bestaan weer uit vijf ‘geloften’ die je helpen op dit pad te blijven.

 • Satyam : liefde voor de Waarheid = niet liegen in gedachten, woorden of daden.
 • Ahimsa :betekent ‘zonder geweld’ of geweldloosheid = geen geweld plegen in gedachten, woorden of daden.
 • Asteya: of niet-stelen = niet onrechtmatig toe-eigenen ,niet meer begeren dan je hebt.
 • Brahmacharya: is een Brahma (=God, Essentie, Waarheid) gericht leven leiden, je energie gebruiken op de juiste manier.
 • Aparigraha: Vrij zijn van hebzucht. Het verlangen om altijd maar meer te willen weerstaan.

Niyama omvat saucha, santosha, tapas, svadhyaya en Ishvara-pranidhana. In tegenstelling tot de Yamas, zijn de Niyamas meer naar binnen en op jezelf gericht.

 • Saucha : zuiverheid van lichaam (innerlijk en uiterlijk) en geest. Onder andere een zuiveringskuur kan hierin ondersteunen.
 • Santosha : tevredenheid (in alle omstandigheden).
 • Tapas of onthouding, soms ook wel vertaald als versterving: het aanpakken van verkeerde, verslavende gewoonten die de kwaliteit van ons leven afbreken en deze vervangen door juiste, bevrijdende gewoonten, die de kwaliteit van ons leven verbeteren. Dit kan onder andere door het volgen van een zuiveringskuur.
 • Svadhyaya of Zelf-studie. Zelfreflectie, je zelfbewustzijn ontwikkelen.
 • Ishvara-pranidhana of overgave aan Ishvara: er is meer dan het IK, de ik-zucht verdwijnt. Er is een groeiend bewustzijn naar de Essentie.

In de Niyama’s wijzen Saucha en Tapas ons op het zuiver houden van ons lichaam en onze geest. Dewelke zo belangrijk zijn om een groeiend bewustzijn te verkrijgen en weer een stukje dichter bij de Essentie te komen.

Ons lichaam is onze tempel, waar we zorg voor willen dragen. Wat niet altijd gemakkelijk is. Want alles wat je eet en drinkt heeft invloed op je lichaam. Daarnaast krijgen we dagelijks een dosis bestrijdingsmiddelen en chemicaliën te verwerken. Ook via cosmetica, kleding, pollutie of straling komen stoffen binnen in ons lichaam. Al deze afvalstoffen slaat het lichaam op in spieren, gewrichten, bindweefsel, vetweefsel, organen.

Het lichaam zit vernuftig in elkaar, het doet elke dag opnieuw zijn best om deze afvalstoffen te verwerken en verwijderen via de darmen, lever, longen, nieren en de huid.

We kunnen ons lichaam en geest helpen om het te zuiveren en ontgiften. Dit kan je doen door het volgen van een zuiveringskuur.

Een zuiveringskuur bestaat uit 3 fases:

 • In de afbouwfase gaan we stap voor stap een aantal voedingsmiddelen schrappen uit het dieet. Dit zijn oa frisdranken, alcohol, charcuterie, zuivel, suiker …. Na 7 dagen hebben we ons dieet gereduceerd tot puur plantaardig.
 • Dan start de ‘echte kuur’, dit wil zeggen dat we alleen vloeibaar voedsel tot ons nemen: water, thee, sappen en smoothies. Dit duurt 3, 5 of 7 dagen. je kan zelf bepalen hoe lang en hoe strikt je de kuur wil maken.
 • Tenslotte nemen we 7 dagen om opnieuw op te bouwen: stap per stap kan je voedingsmiddelen toevoegen aan je dieet.

Tijdens 5 contactmomenten (bij aanvang kuur, bij aanvang van de sapdagen, bij aanvang opbouw, tussentijds tijdens opbouw, en op het einde van de opbouwfaxe) komen we in het yoga-atelier samen om elke fase van de zuiveringskuur uit te leggen en te motiveren.

De ervaring leert dat het extra motiverend is om een zuiveringskuur samen met een groep te doen. Dan voelt u zich niet alleen. Via Whatsapp zullen Astrid en Hilde stand-by zijn om op afstand te begeleiden en te motiveren. Mensen die dit fijn vinden kunnen aansluiten bij de WhatsApp groep waarin we onze ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen versterken.

Er zijn twee “ideale” momenten waarop een zuiveringskuur best kan doorgaan.

“bij het botten van de bomen of het vallen van de bladeren”. Wij kozen voor september, het vallen van de bladeren.

Een zuiveringskuur is helend voor lichaam en geest. Nadien voelt men zich energiek en opgeladen. Veel mensen veranderen na het volgen van een kuur definitief een aantal leef- of eetgewoonten. Toch vraagt het ook engagement en doorzetting om de kuur te doorlopen. Doorheen het parcours kom word je geconfronteerd met jezelf, met je lichaam en kunnen bepaalde emoties loskomen. Het feit dat we dat kunnen doen onder begeleiding en met elkaar in groep is daarom een absolute meerwaarde.

Beschouwingen over Yama en Niyama

Beschouwingen omtrent Yama.

Leer jezelf ervaren als iemand die ziet wat hij doet. Jij zelf bent de stille getuige van al je gedachten, van je woorden en daden. Kijk naar jezelf en word je eigen gids. Zie hoe je spreekt, denkt en handelt in je relatie met anderen. Zie hoe gewelddadig je misschien wel niet bent; misschien zo verfijnd en verborgen dat je het zelf nauwelijks in de gaten hebt. Zie hoe je speelt met de waarheid. Ervaar dat jij het bent, dat jij de oorzaak bent van wat je doet. Ervaar hoe je kunt veranderen, leer jezelf veranderen, elke dag weer en zie hoe door jou ook de andere mensen kunnen veranderen. Probeer de keten van geweld te doorbreken en ervaar wat er dan gebeurt.

Beschouwingen omtrent Niyama.

Verlies jezelf nimmer uit het oog; jij woont in dit lichaam, probeer het rein te houden, je woont in deze geest, probeer zuiver te zijn in je gedachten en gevoelens. Probeer tevreden te zijn, en leer uit je onvrede. Leef uit jezelf, en laat je niet leven door anderen, laat je niet leven door geld en goed, door omstandigheden, en door wie of wat je toevallig op je weg tegenkomt. Blijf jezelf onderzoeken, want alleen in jezelf zal je het leven vinden. Verlies jezelf nimmer uit het oog, want wat je niet in jezelf ervaart, ervaar je nergens.

(vrij naar het boek Raja Yoga Werkboek van Jochum Dijkstra en Salvatore Cantore).