Dvarata Yoga

Yoga : Leef bewust in het nu

Welkom op de site van Dvarata Yoga, een yoga-atelier (atelier = een werkplaats waar men zonder gestoord te worden, de gelegenheid heeft om geconcentreerd aan iets; vaak kunstwerk, te werken) in hartje Turnhout, voor iedereen die aan zichzelf wil werken.
De intentie van Dvarata Yoga is om aan de groeiende behoefte van yogabegeleiding tegemoet te komen.
Laagdrempelig, voor iedereen die kennis wil maken met yoga in de authentieke vorm (hatha yoga, raja yoga) zoals reeds duizenden jaren onderricht in Indië en de vorige eeuw door een aantal grote meesters aan de westerse wereld kenbaar gemaakt.

Vele sportcentra hebben ondertussen yoga ontdekt en nemen yoga op in hun ruim aanbod van fitness-varianten. Echter yoga wordt hierdoor ontaard tot een nieuwe vorm van sportrecreatie terwijl yoga in principe niets met sport te maken heeft.  Fitness-Yoga beperkt zich enkel tot de fysieke aspecten wat echter slechts een klein onderdeeltje is van de totale Yogawetenschap die het resultaat is van duizenden jaren meditatie, studie, praktische beoefening, inzicht en ervaring. Yoga is een levensvisie: de beleving van ons menselijk wezen in de eenheid van het Hele AL (Universum, Kosmos,….).

Voor een uitgebreide definitie van yoga en de diverse traditionele yogarichtingen verwijs ik naar de website van de Yogafederatie https://yogafederatie.be/watisyoga

Aanvang nieuwe Yoga-lessenreeks

3e trimester jaar 2023/2024

Vanaf zondag 14 april 2024 starten we met nieuwe lessenreeksen. Dit kwartaal zullen we naast de reguliere hatha yogabeoefening extra aandacht gaan besteden aan adem, ademhalingsoefeningen en de klassieke pranayamabeoefening. Voor gedetailleerde informatie zie lessenrooster

Naast Hatha/Raja yoga, is het de bedoeling van Dvarata yoga om meerdere activiteiten te organiseren die direct verband houden met het brede begrip yoga. Hieronder staan nog enkele activiteiten die door of in samenwerking met Dvarata Yoga worden georganiseerd.

Informatia-avond Zuiveringskuur / Detoxkuur 21 maart 2024 om 19.00 uur.

Wenst u hieraan vrijblijvend deel te nemen, stuur even een mailtje naar info@dvaratayoga.be of neem telefonisch contact op met Hilde Leysen 0487709497.

Dit voorjaar wordt er voor de 4e keer een zuiveringskuur georganiseerd onder begeleiding van ervaringsdeskundigen. Op donderdag 21 maart a. s. is hierover een informatie-avond om 19.00 uur.

Tijdens de periode april/mei is de begeleide zuiveringskuur ingepland. Voor meer informatie of inschrijving kunt u contact opnemen met Hilde Leysen gsm. 0487709497 of stuur een mailtje naar info@dvaratayoga.be.

De info-avond is steeds vrijblijvend en gratis en daar kunt u terplaatse ook te kennen geven of u het detox-traject verder wenst mee te maken. U wordt (uiteraard vrijblijvend) opgenomen in een Whatsapp-groep waar u vragen kunt stellen en uw ervaringen, verwante gegevens en informatie, onderling met andere deelnemers en met de begeleiders kunt delen. U kunt zelf de intensiviteit van uw zuiveringskuur bepalen.

De evaluatie na de vorige zuiveringskuren was steeds zeer positief, zowel wat betreft het gunstige effect op de fysieke en geestelijke gezondheid, als de intensieve begeleiding van de deskundigen. Het gevolg is dat deelnemers van de vorige keren deze kuur herhaaldelijk meedoen.

Elke eerste donderdag van de maand nada yoga/mantra’s/Kirtan -avond van 20.00 tot 21.15. Tijdens de paasvakantie zal er geen mantrazingen zijn. De volgende samenkomst is op donderdag 2 mei.

Aan bod komen westers getinte mantra’s en kirtan van Henry Marshall, Deva Premal, Krisna Das, Jai Uttal, Kevin James en vele anderen. Daarnaast ook mantra’s die meer aanleunen bij de Indische wijze van zingen en reciteren, mantra’s en kirtan die bedoeld zijn als stem en ademoefening (pranayama), mentale of meditatieve beoefening. Kortom, zeer divers.

We trachten ons te beperken tot mantra’s die bestaan uit slechts enkele korte zinnen zodat ze gemakkelijk te onthouden en mee te zingen zijn; trouwens u ontvangt voor aanvang de mantra’s die we gaan zingen op papier.

Wij trachten de mantra’s zoveel mogelijk life met ons eigen muziekgroepje Dvarata Vâditra te begeleiden.

Er staat een schaaltje in de inkomhal voor een vrije bijdrage in de kosten (energie, reiniging, onderhoud ruimte).

Wanneer je zin hebt om mee te doen, geef alsjeblieft een seintje (liefst via email met uw gegevens) en reserveer alvast een plaatsje want we richten de ruimte in aan de hand van het aantal ingeschreven deelnemers (we zetten krukjes en leggen bolsters en matjes van tevoren klaar) en drukken het aantal mantraformulieren af gerelateerd aan het aantal te verwachten deelnemers. Je mag ook je eigen zit/meditatiebankje/kussen meebrengen.

U bent allen van harte welkom

Nāda yoga (नादयोग) (https://en.wikipedia.org/wiki/Nāda_yoga) is een oud Indiaas metafysisch systeem en een bepaalde vorm van yoga . De theoretische en praktische aspecten van het systeem zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat de hele kosmos en alles wat bestaat in de kosmos, inclusief menselijke wezens, bestaat uit geluidstrillingen, nāda genaamd. Dit concept houdt in dat alles bestaat uit (geluids)energie in beweging is in plaats van dat materie en deeltjes die de bouwstenen van de kosmos vormen.

Nāda yoga is een eerbiedige manier om geluid te benaderen en erop te reageren. In deze context hebben geluid [en] muziek een spiritueel gewicht dat betekenisvoller is dan datgene wat sensorische eigenschappen normaal verschaffen. Geluid en muziek worden geacht een mogelijke medium / intermediaire rol te spelen om een diepere eenheid te bereiken met zowel de uiterlijke als de innerlijke kosmos.

Een belangrijk aspect van Nada Yoga is hetgeen in het westen meer bekend is als mantra’s chanten/zingen/reciteren (mantra yoga, klank yoga).

De bedoeling is om in een serene geborgen sfeer in groepsverband mantra’s te zingen, te beluisteren, te mediteren. Erna de Bont, die in een verder verleden al vaak mantra bijeenkomsten heeft geleid, is graag bereid om gezamenlijk met ons de draad terug op te pakken.

In onze cultuur hebben we vaak schroom en zijn we niet geneigd om als volwassene in het openbaar te zingen, zeker als we naar onze eigen mening ervan overtuigd zijn dat we niet kunnen zingen, dat we niet toonvast zijn, geen ritme kunnen houden, dat we geen mooie stem hebben. Echter dit is bij het gezamenlijk zingen van mantra’s van geen belang, zelfs al zou je komen om alleen maar in stilte te luisteren dan nog ben je welkom.

Klanken en trillingen hebben een helend effect en werken voor veel mensen geestverruimend. Dit betreft niet alleen het zingen van mantra’s maar ook het gebruik van een gong of klankschalen of andere muziekinstrumenten en ook opgenomen muziek, kunnen handige middelen hiervoor zijn.

Wil je meer weten, in de blog van www.dvaratayoga.be is een vrij vertaald artikel opgenomen van Bhuwan Chandra.

Intensieve yogadag 2023.

Op zaterdag 25 maart 2023 heeft er voor de eerste keer een yogadag plaatsgevonden. Deze yogadag werd niet enkel beperkt tot leden van Dvarata Yoga maar ook yogabeoefenaars van andere yogaverenigingen waren van harte welkom. Met 22 deelnemers zijn we een dag intensief met yoga bezig geweest. Tijdens het theoretische gedeelte kwamen Yama en Niyama aan bod als voorwaarden om op een juiste wijze de overige stappen van yoga te bewandelen. Tijdens het praktische gedeelte kwamen zowel houdingen als ademoefeningen aan bod gerelateerd aan de vayus; energiegebieden in het lichaam. Ook hebben we gezamelijk mantras gezongen en ons overgegeven aan een serene yoga nidra. Een dergelijke yogadag is zeker voor herhaling vatbaar en er zal bekeken worden of we hieraan in het najaar een vervolg kunnen breien.

Intensieve yogadag 2024.

Op zaterdag 16 maart 2024 vindt er een yogadag plaats. Aangezien deze reeds volzet is kan hiervoor spijtig genoeg niet meer worden ingeschreven

Nieuw: de yogasessies voortaan online op youtube voor alle deelnemers aan de yogasessies.

Dvarata yoga kunt u ook vinden op YouTube met een eigen kanaal. Hierop verschijnen op regelmatige basis films met yogalessen, mantra’s en satsang. Een aantal hiervan zijn openbaar; de overigen zijn enkel toegankelijk voor de deelnemers van Dvarata Yoga.

Yoga in open lucht 2 juni 2020
Yoga in open lucht 2 juni 2020

De instructeurs die de yogalessen verzorgen bij Dvarata Yoga dienen de nodige opleidingen gevolgd te hebben, bij voorkeur bij een opleidingscentrum dat aangesloten is bij de Yogafederatie, stichtend lid van de Europese Yoga Unie. Dit is voor u de garantie dat u te maken heeft met een onderlegde/capabele leraar.