Lessenrooster

DatumTijd
van tot
 doelgroep
Opmerkingen
Maandag20.00 21.15Hatha/Raja yogaErvaring gewenstbedoeld voor personen die al wat vertouwd zijn met yoga
Dinsdag10.00 11.15Hatha yogaStarters, 55+lessen bedoeld voor beginners en personen van rijpere leeftijd
Dinsdag20.00 21.00Hatha Yogagereserveerd Buurtwerk Brug 2
Woensdag20.00 21.15Hatha/Raja yogaErvaring gewenstbedoeld voor personen die al wat vertouwd zijn met yoga
Zondag10.00 11.15Hatha YogaStartersinitiatielessen ook toegankelijk voor reguliere beoefenaars
1e donderdag
vd maand
19.30 21.30Nada Yoga:
yoga van het geluid
IedereenMantra's zingen, Kirtan, meditatie

Onderstaande gegevens zijn uiteraard onder voorbehoud afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot de coronapandemie.

Na de Paasvakantie willen we opnieuw met de maandelijkse Nada Yoga/Mantra-avond aanvangen die start om 19.30 en zal duren tot ongeveer 21.30 (2 uren)

Zondag 3 april is de laatste les van het tweede kwartaal (2021-2022) en we gaan opnieuw van start met het derde kwartaal na de Paasvakantie. De eerste yogabijeenkomst na de Paasvakantie is op dinsdagvoormiddag 19 april 2022. De laatste bijeenkomst zal zijn op zondag 3 juli (de eerste zondag van de grote schoolvakantie).

1 mei zal het gewoon les zijn (feest van de arbeid), eerste Pinksterdag 5 juni is het echter geen les terwijl op maandag tweede Pinksterdag het wel les zal zijn . Dit trimester houdt in dat er 11 lesweken zijn waarvoor de contributie voor het hele trimester 55 euro bedraagt.

De deelnemers worden aangemoedigd om wekelijks naar de les te komen aangezien er een volgtijdelijkheid in de lessen zit.

Mocht men een bepaalde les moeten missen dan kan die zonder meerkosten worden ingehaald op een andere dag/tijdstip.

Er is een mogelijkheid om ook per les te betalen echter dan is de prijs per les 8 euro.

Langs de andere kant; zijn er gegronde redenen waardoor de deelnameprijs zwaar op uw bestedingsbudget drukken dan kunt u hier individueel met de yoga-instructeur over spreken en kan een gereduceerde prijs voor u persoonlijk afgesproken worden.

Per slot van rekening is Dvarata Yoga een non-profit vereniging en wordt er enkel naar gestreefd om de lessen kostendekkend te verzorgen.

Hatha yoga is meer gericht op de fysieke aspecten van yoga. Dit mag niet vergeleken worden met fitness, fysieke training, workout, conditietraining gym; kortom hetgeen (prestatiegericht) wordt beoefend in een sportcentrum al dan niet met gesofisticeerde apparaten. Prestatiegerichtheid en competitie hebben niets met yoga te maken.

Hatha yoga heeft meer als doel u terug vertrouwd te maken met uw lichaam, zijn mogelijkheden, maar ook het aanvaarden van zijn gebreken en beperkingen. Het lichaam is het instrument bij uitstek dat u ter beschikking heeft om de wereld te ervaren, te genieten van de mooie dingen des levens, uw familie, geliefden, naasten, de natuur, creatief bezig te zijn, te scheppen, te helpen, te bouwen, te beleven.

Vaak worden we zo opgeslorpt door ons werk, onze bezigheden, zorgen dat er geen aandacht is voor onszelf. Onze fysieke handelingen, vaak repetitieve beroepsmatig bewegingen, zijn meestal slechts beperkt tot een klein deel ons lichaam hetgeen hierdoor overbelast geraakt terwijl de overige delen van ons lichaam te lijden hebben onder te weinig beweging. Signalen die ons lichaam ons geeft worden vaak genegeerd en op den duur niet meer onderkent en herkent. Gebieden in het lichaam worden overbelast en andere onderbelast waardoor er geen evenwicht is in het lichaam.

Naast dit lichaam hebben we ook nog onze geest ter beschikking. Onze hersenen gebruiken we niet alleen om te denken, te redeneren (hier wordt in de volgende paragraaf nog op terug gekomen) maar zorgt ook voor controle en coördinatie van alle functies die het lichaam uitvoert; dit zijn onze willekeurige (door onze wil bepaalde en gestuurde) bewegingen en handelingen maar ook alle onwillekeurige processen die in het lichaam plaatsvinden (denk hierbij onder andere aan bloedcirculatiesysteem, spijsverteringssysteem, ademhalingssysteem, klieren, organen,…).

Er wordt algemeen vanuit gegaan dat onze geest zich in onze hersenen bevindt. Onze geest is een wonderbaarlijk instrument. We kunnen middels onze geest allerlei dingen bedenken en middels onze ledematen (die ook door de geest gestuurd worden en door onze hersenen in beweging worden gezet) gebruiken om allerlei dingen uit te werken, te creëren,… In de plaats dat onze geest ons als instrument ten dienste staat neemt de geest zelf de touwtjes in handen en slaat als het ware op hol. We raken verstrikt in eindeloos gepieker, we worden meegesleurd door allerlei beslommeringen en zonder dat we er erg in hebben is onze geest met een veelheid aan dingen bezig buiten onszelf.

Onze emoties zijn ook met onze geest verbonden. Emoties zijn belangrijk maar hebben een enorme impact op onze fysieke gesteldheid. Vreugde, geluksgevoel heeft een positieve invloed op onze lichaamshouding, de rug wordt rechter en langer, de borstkas geopend, onze adem,…dat het lichaam straalt, actiever wordt (hetgeen uitgedrukt wordt is lachen, dansen, veerkrachtiger bewegen), terwijl verdriet, depressie, modeloosheid zwaar op onze schouders weegt, het lichaam loom en inactief maakt, onze houding wordt meer voorover gebogen, de adem wordt meer een zuchten,…. Ook yoga kan ons helpen om anders en bewuster met onze emoties om te gaan.

Ons bewustzijn; ook een product van onze geest, bewust is de wereld zijn, bewust zijn van uw fysieke aanwezigheid. Bewust zijn. Yoga maakt ons bewust van ons lichaam, onze geest en …. de ervaring van onze ziel.

Bij de initiatie, starterscursus is het belangrijk dat u uw lichaam geen geweld aan doet, de yogahoudingen en bewegingen worden gebruikt om u terug vertrouwd te maken met uw lichaam als totaliteit, eenheid. Bewust worden van de signalen die u lichaam u geeft.

Raja Yoga is gebaseerd op de Yoga Sutra’s van Patanjali. Patanjali is de grondlegger van Raja Yoga (koninklijke yoga) ook wel ashtanga yoga genoemd (onder het blokje bibliotheek vind u enkele vertalingen van dit werk) en vormt tezamen met de Bhagavad Gita de ruggengraat van Yoga. Hatha yoga vormt een klein onderdeel van Raja Yoga dat ook wel de wetenschap van de bewustzijnsvereniging genoemd wordt.