Lessenrooster

DatumTijd
van tot
doelgroep
Opmerkingen
Maandag20.00 21.15
Hatha/Raja yogaErvaring gewenstbedoeld voor personen die al wat vertouwd zijn met yoga
Dinsdag10.00 11.15Hatha yogaStarters, 55+lessen bedoeld voor beginners en personen van rijpere leeftijd
Dinsdag20.00 21.15Hatha Yogagereserveerd Buurtwerk Brug 2
Woensdag20.00 21.30Hatha/Raja yoga/MeditatieErvaring gewenstbedoeld voor personen die al wat vertouwd zijn met yoga
Zondag10.00 11.30
Hatha Yoga/MeditatieStartersinitiatielessen ook toegankelijk voor reguliere beoefenaars
1e donderdag
vd maand
20.00 21.15Nada Yoga:
yoga van het geluid
IedereenMantra's zingen, Kirtan, meditatie

Door privé-omstandigheden kunnen er sporadisch lessen wegvallen. De ingeschreven deelnemers zullen vooraf middels mail daarvan op de hoogte worden gesteld.

Lessenblok

Vanaf zondag 14 april 2024 starten de nieuwe yogasessies van het 3e kwartaal 23/24. Tijdens dit kwartaal gaan we ons naast de klassieke yogabeoefening onze aandacht eens extra richten op adem, ademhalingsoefeningen en pranayamabeoefening

De laatste les zal normaliter zijn op woensdag 26 juni.

Op donderdag 2 mei februari start ook weer het maandelijks mantras zingen (nada yoga).

Tarief

Dit trimester houdt in dat er 11 lesweken zijn. Er van uit gaande dat er één les tussenuit valt, om wat voor reden ook, wordt de contributie voor het hele trimester op 50 euro gebracht (dit komt in de praktijk neer op minder dan 5€ per les van 5 a 6 kwartier).

In tegenstelling tot andere verenigingen voeren we al vijf jaren geen prijsverhogingen door; in tegendeel dalen onze gehanteerde prijzen zelfs lichtjes. We houden onze tarieven zo laag mogelijk omdat we van mening zijn dat yogabeoefening voor iedereen toegankelijk moet zijn. We vinden dat het financiele aspect geen belemmering mag zijn voor het bestuderen en beoefenen van yoga in groepsverband. Trouwens er wordt jaarlijks bekeken of eventuele overschotten kunnen worden geschonken aan een goed doel.

De deelnemers worden aangemoedigd om wekelijks naar de les te komen aangezien er een volgtijdelijkheid in de lessen zit.

Mocht men een bepaalde les moeten missen dan kan die zonder meerkosten worden ingehaald op een andere dag/tijdstip.

Per les betalen kan ook, echter dan is de prijs per les 8 euro. Wij hanteren hiervoor deze prijs, die aanzienlijk hoger ligt dan de trimesterprijs, omdat we deelnemers willen aanmoedigen om een structureel wekelijks patroon aan te brengen in hun yogabeoefening.

Langs de andere kant; zijn er gegronde redenen waardoor de deelnameprijs zwaar op uw bestedingsbudget drukt dan kunt u hier individueel met de yoga-instructeur over spreken en kan een gereduceerde prijs voor u persoonlijk afgesproken worden.

Per slot van rekening is Dvarata Yoga een non-profit vereniging en wordt er enkel naar gestreefd om de lessen kostendekkend te verzorgen.

Yogarichtingen

Hatha Yoga

Hatha yoga is meer gericht op de fysieke aspecten van yoga. Dit mag niet vergeleken worden met fitness, fysieke training, workout, conditietraining gym; kortom hetgeen (prestatiegericht) wordt beoefend in een sportcentrum al dan niet met gesofisticeerde apparaten. Prestatiegerichtheid en competitie hebben niets met yoga te maken.

Hatha yoga heeft meer als doel u terug vertrouwd te maken met uw lichaam, zijn mogelijkheden, maar ook het aanvaarden van zijn gebreken en beperkingen. Het lichaam is het instrument bij uitstek dat u ter beschikking heeft om de wereld te ervaren, te genieten van de mooie dingen des levens, uw familie, geliefden, naasten, de natuur, creatief bezig te zijn, te scheppen, te helpen, te bouwen, te beleven.

Vaak worden we zo opgeslorpt door ons werk, onze bezigheden, zorgen dat er geen aandacht is voor onszelf. Onze fysieke handelingen, vaak repetitieve beroepsmatig bewegingen, zijn meestal slechts beperkt tot een klein deel ons lichaam hetgeen hierdoor overbelast geraakt terwijl de overige delen van ons lichaam te lijden hebben onder te weinig beweging. Signalen die ons lichaam ons geeft worden vaak genegeerd en op den duur niet meer onderkent en herkent. Gebieden in het lichaam worden overbelast en andere onderbelast waardoor er geen evenwicht is in het lichaam.

Naast dit lichaam hebben we ook nog onze geest ter beschikking. Onze hersenen gebruiken we niet alleen om te denken, te redeneren (hier wordt in de volgende paragraaf nog op terug gekomen) maar zorgt ook voor controle en coördinatie van alle functies die het lichaam uitvoert; dit zijn onze willekeurige (door onze wil bepaalde en gestuurde) bewegingen en handelingen maar ook alle onwillekeurige processen die in het lichaam plaatsvinden (denk hierbij onder andere aan bloedcirculatiesysteem, spijsverteringssysteem, ademhalingssysteem, klieren, organen,…).

Er wordt algemeen vanuit gegaan dat onze geest zich in onze hersenen bevindt. Onze geest is een wonderbaarlijk instrument. We kunnen middels onze geest allerlei dingen bedenken en middels onze ledematen (die ook door de geest gestuurd worden en door onze hersenen in beweging worden gezet) gebruiken om allerlei dingen uit te werken, te creëren,… In de plaats dat onze geest ons als instrument ten dienste staat neemt de geest zelf de touwtjes in handen en slaat als het ware op hol. We raken verstrikt in eindeloos gepieker, we worden meegesleurd door allerlei beslommeringen en zonder dat we er erg in hebben is onze geest met een veelheid aan dingen bezig buiten onszelf.

Onze emoties zijn ook met onze geest verbonden. Emoties zijn belangrijk maar hebben een enorme impact op onze fysieke gesteldheid. Vreugde, geluksgevoel heeft een positieve invloed op onze lichaamshouding, de rug wordt rechter en langer, de borstkas geopend, onze adem,…dat het lichaam straalt, actiever wordt (hetgeen uitgedrukt wordt is lachen, dansen, veerkrachtiger bewegen), terwijl verdriet, depressie, modeloosheid zwaar op onze schouders weegt, het lichaam loom en inactief maakt, onze houding wordt meer voorover gebogen, de adem wordt meer een zuchten,…. Ook yoga kan ons helpen om anders en bewuster met onze emoties om te gaan.

Ons bewustzijn; ook een product van onze geest, bewust is de wereld zijn, bewust zijn van uw fysieke aanwezigheid. Bewust zijn. Yoga maakt ons bewust van ons lichaam, onze geest en …. de ervaring van onze ziel.

Bij de initiatie, starterscursus is het belangrijk dat u uw lichaam geen geweld aan doet, de yogahoudingen en bewegingen worden gebruikt om u terug vertrouwd te maken met uw lichaam als totaliteit, eenheid. Bewust worden van de signalen die u lichaam u geeft.

Raja Yoga

Raja Yoga is gebaseerd op de Yoga Sutra’s van Patanjali. Patanjali is de grondlegger van Raja Yoga (koninklijke yoga) ook wel ashtanga yoga genoemd (onder het blokje bibliotheek vind u enkele vertalingen van dit werk) en vormt tezamen met de Bhagavad Gita de ruggengraat van Yoga. Hatha yoga vormt een klein onderdeel van Raja Yoga dat ook wel de wetenschap van de bewustzijnsvereniging genoemd wordt.

Nada Yoga (yoga van het geluid, o.a. mantra’s, kirtan, geluidsmeditatie)

Nāda yoga (नादयोग) (https://en.wikipedia.org/wiki/Nāda_yoga) is een oud Indiaas metafysisch systeem en een bepaalde vorm van yoga . De theoretische en praktische aspecten van het systeem zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat de hele kosmos en alles wat bestaat in de kosmos, inclusief menselijke wezens, bestaat uit geluidstrillingen, nāda genaamd. Dit concept houdt in dat alles bestaat uit (geluids)energie in beweging is in plaats van dat materie en deeltjes die de bouwstenen van de kosmos vormen.

Nāda yoga is een eerbiedige manier om geluid te benaderen en erop te reageren. In deze context hebben geluid [en] muziek een spiritueel gewicht dat betekenisvoller is dan datgene wat sensorische eigenschappen normaal verschaffen. Geluid en muziek worden geacht een mogelijke medium / intermediaire rol te spelen om een diepere eenheid te bereiken met zowel de uiterlijke als de innerlijke kosmos.

Een belangrijk aspect van Nada Yoga is hetgeen in het westen meer bekend is als mantra’s chanten/zingen/reciteren (mantra yoga, klank yoga).

De bedoeling is om in een serene geborgen sfeer in groepsverband mantra’s te zingen, te beluisteren, te mediteren. Erna de Bont, die in een verder verleden al vaak mantra bijeenkomsten heeft geleid, is graag bereid om gezamenlijk met ons de draad terug op te pakken.

In onze cultuur hebben we vaak schroom en zijn we niet geneigd om als volwassene in het openbaar te zingen, zeker als we naar onze eigen mening ervan overtuigd zijn dat we niet kunnen zingen, dat we niet toonvast zijn, geen ritme kunnen houden, dat we geen mooie stem hebben. Echter dit is bij het gezamenlijk zingen van mantra’s van geen belang, zelfs al zou je komen om alleen maar in stilte te luisteren dan nog ben je welkom.

Klanken en trillingen hebben een helend effect en werken voor veel mensen geestverruimend. Dit betreft niet alleen het zingen van mantra’s maar ook het gebruik van een gong of klankschalen of andere muziekinstrumenten en ook opgenomen muziek, kunnen handige middelen hiervoor zijn.

Wil je meer weten, in de blog van www.dvaratayoga.be is een vrij vertaald artikel opgenomen van Bhuwan Chandra.