Liefde leidt tot inzicht. Kahlil Gibran

Alleen Liefde leidt ons tot inzicht,
want Liefde is de uiteindelijke betekenis van alles om ons heen.
Zij is niet alleen een gevoel: zij is de waarheid zelve.
Zij is de vreugde, die de wortel is van alle schepping.
het Goddelijk bewustzijn.
En om dat Allerhoogste te benaderen, dat in de wereld om ons zowel als in onze eigen ziel aanwezig is,
moeten wij ons bewustzijn verheffen tot die Goddelijke Liefde.
Door Liefde is de wereld geboren,
door Liefde wordt zij onderhouden,
naar Liefde streeft zij,
door Liefde gaat zij verder.

Kahlil Gibran

Geplaatst in Uncategorized.