Citaten en teksten van Sri Nisargadatta Maharaj

Er is niets verkeerd met je
maar de gedachten die je hebt over jezelf
zijn allemaal verkeerd

het is niet ‘jij’ die verlangt, angstig bent of lijd
het is de persoon gebouwd op de fundamenten
van je lichaam door omstandigheden en invloeden

Jij bent niet deze persoon!

Wees hiervan bewust in je geest
en verlies dit niet uit het oog

——————–

Eenmaal dat je beseft dat de weg het doel is
en dat je altijd op de weg staat,
niet om een doel te bereiken
maar om te genieten van haar schoonheid en wijsheid

stopt het leven een taak te zijn
en word alles natuurlijk en simpel
op zichzelf een extase

——————–

Dat wat je bent, je ware wezen, heb je lief;
wat je ook doet, doe je voor je eigen geluk.
Dát te kennen, dat te vinden, lief te hebben,
is je diepste verlangen.
Sinds onheuglijke tijden heb je van jezelf gehouden,
maar nooit op een intelligente manier.
Stel je lichaam en je geest op een intelligente manier
in dienst van het Zelf — dat is genoeg.
Wees je eigen Zelf trouw
en houd onvoorwaardelijk van jezelf.
Doe niet alsof je net zoveel
van anderen houdt als van jezelf.

Zolang je niet gerealiseerd hebt
dat ze één zijn met jezelf, kun je niet van ze houden.
Pretendeer niet te zijn wat je niet bent
en weiger niet te zijn wat je wel bent.
Je liefde voor anderen is niet de oorzaak,
maar het gevolg van zelfkennis.
Een deugd kan zonder zelfkennis nooit echt zijn.
Als je zonder een spoor van twijfel weet
dat een en hetzelfde leven stroomt door alles wat is,
en dat jijzelf dat leven bent,
dan houd je natuurlijk en spontaan van alles en allen.

Als het je duidelijk wordt hoe diep
en compleet je liefde voor jezelf is,
dan weet je ook dat ieder levend wezen
en de hele schepping deel uitmaken van die liefde.
Maar als je iets ervaart als van jou gescheiden,
kun je er niet van houden,
want dan ben je er bang voor.
Vervreemding veroorzaakt angst
en angst versterkt vervreemding.
Dat is een vicieuze cirkel.
Alleen zelf-realisatie kan die doorbreken.
Richt je daarop, onvoorwaardelijk.

—————————-

VERLICHTING

Bezoeker : ” Hoe kan ik verlicht worden? “

Nisargadatta :  ” Maar dat ben je al.

Het is niet nodig en ook niet mogelijk om te worden wat je al bent!

Hou alleen maar op met jezelf aan te zien voor een

op zichzelf staande persoonlijkheid, een lichaam plus een geest.

Dingen die verschijnen en verdwijnen hebben geen eigen bestaan; hun verschijnen is uitsluitend te danken aan; Dàt wat jij bent.

Alle weten gaat van jou uit, alle zijn en alle vreugde.

Realiseer je, dat jij de eeuwige bron van alle dingen bent en aanvaard de dingen als je eigen Zelf.                 

Dat accepteren is echte liefde.”

—————————–

ZELFREALISATIE

Alle wegen leiden naar onwerkelijkheid.

Wegen zijn vormen binnen het gebied van kennis. Daarom kunnen wegen en bewegingen je niet naar de Werkelijkheid voeren, want hun functie is je binnen de dimensie van kennis te houden, terwijl de Werkelijkheid het gebied beheerst dat daaraan voorafgaat.                               

Sri Nisargadatta Maharaj

Geplaatst in Uncategorized.