Uit: De weg van Zhuangzi (Chuang Tzu) van Thomas Merton

Uit De weg van Zhuangzi (Chuang Tzu)
van Thomas Merton
pag 87-88

– – – – – – – – – – – – –

Er zijn geen vaste grenzen,
de tijd staat niet stil.
Niets houdt stand,
niets is definitief.
Je kunt niet de hand leggen op
een eind of een begin.

Hij, die waarlijk wijs is,
beschouwt ver en nabij als hetzelfde.
Hij verwaarloost het kleine niet
en overschat het grote niet.
Als overal de maatstaven verschillen,
hoe wil je dan vergelijken?
In één blik
omvat hij heden en verleden,
zonder smart over het verleden
of ongeduld met het heden.

Alles is in beweging.

Hij heeft ervaring in
volheid en ledigheid.
Hij doet niet groot over succes
en lamenteert niet over ongeluk.

Het spel houdt nooit op;
geboorte en dood zijn gelijk,
geen enkele periode
duurt eeuwig.

CHUANG TZU
+- 250 Jaar voor Chr.

Geplaatst in Uncategorized.