Wat is nada yoga, het heilige geluid. Bhuwan Chandra

Het bereiken van Samadhi door middel van geluid is Nada Yoga.

Samadhi is de ervaring van puur bewustzijn dat geest en lichaam overstijgt. Op het pad naar de ervaring van zuiver bewustzijn ontdekt een individu de wijsheid van het lichaam, emotionele en cognitieve intelligentie, de vereniging van lichaam en geest (atman of ziel), en de expansie van Atman in Nada Braham of Shabd Braham (God van Geluid of Woord).

Voorbij de ervaring van Nada Brahman komt de realisatie van Nirgun Brahman of zuiver bewustzijn. Nada betekent klankstroom en Yoga betekent Vereniging.

Nada Yoga is het proces van de vereniging van de individuele geest met het kosmisch bewustzijn door de stroom van klanken. Wanneer de rivier van bewustzijn wordt belemmerd door het ego, kan Nada of speciale klanken de belemmering verwijderen waardoor de rivier van individueel bewustzijn zich kan verenigen met zijn bron, de oceaan van zuiver bewustzijn.

Nada wordt ook Shabd of woord genoemd en wordt voortgebracht door voorwerpen die mekaar raken, bekend als Ahat Nad (een zeer mooi voorbeeld hiervan zijn windklokjes n.v.d.r.) of zonder dat daarbij voorwerpen betrokken zijn en dan wordt dit Anahat Nad genoemd. Het Anahat geluid kan gehoord worden bij de Anahat of hartchakra. Anahat Nada is de klank van Aum en is de oer- en ongeschapen trilling waardoor het universum werd geboren. Alle andere klanken komen voort uit Aum. Prakirti is energie, energie is vibratie en alle vibraties zijn geluid.

Van het menselijk DNA tot bacteriën en wormen, van de aarde tot zonnestelsels en verre melkwegstelsels en van de pasgeboren sterren tot de zwarte gaten, alles heeft zijn eigen geluid en muziek.

Het hele universum zoemt met zijn eigen ritme en frequentie.

En wanneer we kunnen neuriën met de frequentie van het universum, worden we er één mee en worden we getransformeerd tot een Nada Yogi.

In de Yoga van Patanjali vertegenwoordigt Aum Ishwara of Sagun Braham (universeel bewustzijn met attributen). Omdat alle andere klanken zijn ontstaan en een uitbreiding zijn van Aum, kan een Nada Yogi van elk geluid een hulpmiddel maken om de oerklank Aum te bereiken en Sagun Braham of Ishwara te realiseren en vervolgens het zuivere bewustzijn van Nirgun Braham.

In de Semitische traditie zegt de Bijbel: “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Op het pad van Nada Yoga, zal het lichaam wordt geheeld, de geest herstelt zijn evenwicht en de persoon wordt een volledig functioneel individu, levend met een gevoel van welzijn. In die zin werkt Nada Yoga als medicijn en therapie, en helpt een persoon een gezond, gelukkig en evenwichtig leven te leiden in de wereld.

Klank- of Nada meditatie is het krachtigste pad naar zelfrealisatie. De reden hiervoor is dat van de vijf elementen (Panchmahabhuta), die de microkosmos van het lichaam en de macrokosmos van het universum vormen, het element van ruimte het meest primaire is.

Ruimte is verbonden met het oor, en het oor is de ontvanger van geluid. Op die manier is geluid de oerervaring van allemaal; in vergelijking met reuk, smaak, zicht en tastzin. Het is ook het meest nauwkeurig en preciezer dan de anderen. In de moederschoot is het oor het eerste zintuig dat zich ontwikkelt en tot rijping komt, en de gewaarwording van het geluid is het eerste dat ervaren wordt. Tijdens het sterven is het gehoor het laatste zintuig dat verdwijnt. Dat is de reden waarom in verschillende spirituele tradities over de hele wereld, wanneer iemand stervende is, geschriften worden voorgelezen en heilige mantra’s worden gezongen. Dit brengt vrede aan de stervende. In het Tibetaans boeddhisme is ‘Het boek van leven en sterven’ een voorbeeld van zo’n traditie. Het Boek van Leven en Sterven’ bevat concrete en uitgebreide instructies die een persoon leiden om vredig te sterven, vrijheid te bereiken of een goede wedergeboorte te hebben.

In onze westerse wereld hebben spraak en taal hun esthetische en zinnelijke kwaliteiten grotendeels verloren en zijn ze technischer, droger en intellectueler geworden. Woorden als liefde, geest, energie, hartstocht en bewustzijn worden ondoordacht en mechanisch herhaald, hun effect op lichaam en geest is hierdoor afgevlakt. Ze hebben nauwelijks nog betrekking op wat ze vertegenwoordigen en wakkeren onze gevoelens niet aan om verandering en transformatie teweeg te brengen. Nada Yoga helpt ons bij het ontdekken van de sensuele en spirituele kwaliteiten van klanken, taal en woorden en verbindt ze met de levende en niet-levende dingen en gebeurtenissen die ze vertegenwoordigen, wat rijkdom brengt in het leven.

Geplaatst in Uncategorized.