DE MAHAAMRITYOENJAYA MANTRA

 

OM TRIAMBAKAM YAJAMAHE

SUGANDHIM PUSHTI VARDANAM

URVARUKAMIVA BANDHANAN

MRITYOR MUKSHEEYA MAMRITAT

OM SHANTI SHANTI SHANTI

Betekenis:

Wij concentreren ons op de verzorger van de wereld,

Shiva met de drie ogen, die de wereld geurt, die ons voedt,

onze gezondheid herstelt en maakt dat we goed gedijen.

Zoals de rijpe komkommer bevrijd wordt van de plant,

vragen wij u ons te bevrijden van gehechtheid en dood,

in het belang van onze onsterfelijkheid.

Lord Shiva wordt ook wel tryambakam, de drie-ogige, genoemd, omdat zijn derde oog geopend is door de kracht van boetedoening en meditatie.

Het derde oog bevindt zich in de ruimte tussen de wenkbrauwen en is geopend als je spirituele bewustzijn ervaart. Dus, als we ons richten tot Shiva, vragen we in feite zijn zege en hulp bij het openen van ons derde oog voor spirituele kennis.

De natuurlijke consequentie van deze bewustwording is dat we geleid worden in de richting van spirituele bevrijding en dat we bevrijding bereiken van de cycli van dood en hergeboorten.

Het doel van het chanten van deze mantra is om spiritueel te “rijpen” zodat Shiva ons kan bevrijden van onze gehechtheid aan alle materiële zaken die ons binden.

Deze mantra kan je helpen om je angst voor de dood te overwinnen.

De Maha Mrityunjaya Mantra is een grote tijdloze mantra, geopenbaard door het hart van het goddelijke voor het welzijn van allen.

Brahma, de schepper, en Vishnu de beschermer, Shiva de vernietiger. Shiva leeft op crematie terreinen en begraafplaatsen. Hij woont daar niet alleen, hij bedekt zichzelf met as, hetgeen staat voor het feit dat alles vergankelijk is; alles is aan de dood onderhevig. Alle dingen die wij in de wereld bereikt hebben vergaan uiteindelijk tot niets, tot as. As heeft hoegenaamd geen waarde. De echte waarde is mentale zuiverheid. Een groots mens is degene waarvan de geest is gezuiverd, die vereenzelvigd is met God. Niets dat het lichaam kan doen, niets dat de wereld kan voortbrengen is groots. Om ons aan dit feit te herinneren ziet Shiva eruit als een spook, een geest bedekt met as op het kerkhof. Dit is bedoeld om ons onthechting te leren. Als we inzien dat alles tevergeefs is, dat alles vergaat, dan pas zullen we de ware betekenis van het leven beseffen. Anders zijn we als een pendule die continu van de ene naar de andere kant zwaait, heen en weer tussen gevoelens, gedachten, passies, zonder enige helderheid over de zin van het leven. De dood brengt het leven in het juiste perspectief.

Tussen Shiva’s twee ogen bevindt zich het derde oog. Om dit oog te helpen openen wordt er kumkum of sandelhout pasta op aangebracht. Maar wat is een derde oog eigenlijk? Het derde oog is het oog van jnana oftewel intuïtie. Als we vooruitgang boeken op het spirituele pad, dan vloeit onze kennis direct uit dat oog, uit dat centrum. We verlaten ons niet langer op ons intellect of op zintuiglijke kennis. Kennis komt tot ons via ons geestesoog, en door dat oog zien we niet alleen relatieve waarheden, maar ook het visioen van God.

Een gerealiseerd persoon als Shiva heeft het ego helemaal overwonnen. Hij is vrij. De meesten van ons zijn slaven van het ego. Als er iets fijns gebeurt zijn we blij. Als er iets pijnlijks gebeurt dan zijn we verdrietig. We gaan op en neer vanuit onze voor- en afkeuren, onze angsten en verlangens. Dit is de dans van het ego. Een mahatma heeft het ego getemd en weet dat hij niet de persoonlijkheid is, dat er iets onveranderlijks is, perfect kalm en gelukzalig, namelijk het ware Zelf. Maar het ego lijkt er toch te zijn. Want hoe kan een mahatma anders spreken, functioneren, eten en zingen?

De Shiva heeft slangen om zijn nek en armen. Zij staan symbolisch voor het getemde ego, het ego dat niet langer vergif in zich draagt. Een Mahatma gebruikt dat ego voor het welzijn van de wereld. Hij of zij beweegt in de wereld en verheft deze naar spiritueel bewustzijn door middel van associatie.

Geplaatst in Uncategorized.