Loslaten (nada yoga avond 12 oktober 2023) Erna

Mantrasessie oktober 2023 Dvãrãta Vãditra

LOSLATEN

Hét toverwoord: “loslaten”. En dan is alles opgelost…

Meestal gebruikt als raadgeving in situaties die niet echt zo gelopen zijn zoals we dat zouden willen, en die ons dagelijks reageren nog steeds bepalen…

Anderen geven de raad: “laat los!” Precies alsof het zo gemakkelijk als een voorwerp uit je handen te laten glijden.. Laat los… en het is weg.

Indien het echt zo gemakkelijk zou zijn, was iedereen vrij van ballast.

–Je kan proberen los te laten door te negeren, er niks meer mee te maken willen hebben of door het onder de mat te vegen.

–Je kan proberen iets los te laten door jezelf erboven te zetten, het niet meer willen voelen, met andere woorden: je gevoel afsluiten voor dat stukje.. Je voelt het niet meer, dus het is er niet meer …

–En je kan proberen iets los te laten door jezelf ertussenuit te halen. VB door van anderen een schuldbekentenis te verwachten voor het gebeurde, of door hun de verantwoordelijkheid ervoor te laten bekennen. Wanneer dat een feit is, dan ga je kunnen loslaten…dan hoort het bij de ander en niet meer bij jou…

Wanneer kan je echt iets loslaten? Pas wanneer je iets vast genomen hebt.

En dat gebeurt in de bovengenoemde reacties niet.. Je neemt het net niet vast..

Neem vast wat je wil loslaten, en bekijk het van alle kanten..

Zie het voor wat het is, en hoe het een deel van jou is.. het kan nooit weg van jou, het is in je geheugencellen opgeslagen, anders komt het niet meer bovendrijven. Je kan het wel laten rusten door te aanvaarden dat die pijn of dat verdriet van die ervaring bij jou hoort.

Je kan de invloed ervan op mogelijke triggers loslaten, het gebeurde zelf niet. Wanneer je volledig aanvaardt dat dit een stukje van jou is, en dat het bij jou hoort, hoeven de bijhorende emoties zich niet meer te tonen om duidelijk te maken dat dit nog niet het geval is, dan is het geïntegreerd, en kan het rusten. Het kan zich door een bepaalde trigger nog laten voelen, maar je duikt niet meer in de emoties van je verleden. Emoties maken dat je de toestand van het verleden steeds weer naar het heden haalt en herbeleeft, en dat beïnvloedt je reacties in het heden.

–Het kan ook zijn dat je onbewust vasthoudt aan die emoties..

Wat mij geholpen heeft dat helder te krijgen zijn de volgende bedenkingen:

Wat brengt het mij, welk voordeel heeft het nog om nog steeds vast te houden aan de emoties van die ervaring?

Misschien brengt slachtofferschap mij de gewenste aandacht, waarvan ik vrees die niet meer te krijgen wanneer ik geen slachtoffer meer ben…

Misschien een soort bondgenootschap met degenen die iets dergelijks meegemaakt hebben, dat ophoudt wanneer ik daar niet meer aan meedoe..

Misschien een manier om niet verder te hoeven gaan op mijn pad (wat soms bangelijk kan zijn, want je ziet niet wat er achter t bochtje op je wacht), ik kan niet verder want.. ik kan pas verder wanneer ik …(vul maar in) losgelaten heb…

Er zijn ongetwijfeld nog andere factoren, maar dit zijn degene die nu in me opkomen.

Je hebt niet altijd macht over wat er gebeurt, maar wel hoe je ermee omgaat.

Laat ons nu zingen.

De eerste mantra wordt toegeschreven aan Quan Shi Yin, de Chinese Godin van mededogen: “Zij die luistert waar hulp nodig is”.

Ze overstijgt de grenzen van alle religies. Ze speelt een rol in het Boeddhisme, Taoïsme en Shintoïsme. Ze heeft banden met de Christelijke Mariaverering en het sjamanisme.

Deze mantra bevrijdt je van emoties die je geest uit balans brengen: trots, jaloezie, lust, onwetendheid, hebberigheid en afschuw.

OM MANI PADME HUM

De mantra die nu volgt opent in alle nederigheid je hart, en geeft je de kracht vergiffenis te schenken.

GURU GURU WAHE GURU GURU RAM DAS GURU

We hebben alles in ons om onze moeilijkheden te overwinnen. Deze mantra verstevigt die overtuiging. De mantra opent ons tevens voor de Wetmatigheid van oorzaak en gevolg.

Deze mantra wordt gereciteerd, niet gezongen, om het effect ervan dieper te kunnen voelen.

OM MYOHO RENGE KYO

Deze uitzonderlijk krachtige mantra is om onbewuste of bewuste weerstand los te laten. Deze energie wordt in werking gezet eens de woorden uitgesproken zijn, deze woorden zijn zo krachtig, dat er geen mogelijkheid is deze energie terug te roepen.

ARDAS BHAEE AMAR DAS GURU

AMAR DAS GURU ARDAS BHAEE

RAM DAS GURU RAM DAS GURU

RAM DAS GURU SACHEE SAHEE

Indien je niet uit je twijfel of verwarring geraakt, leg dit dan neer bij het Allerhoogste, hoe je het ook noemt. Vertrouw en geef je eraan over dat er voor je gezorgd wordt.

AAD GURAY NAMEH JUGAD GURAY NAMEH

SAT GURAY NAMEH SIRI GURU DEVAY NAMEH

Als laatste mantra nog eentje die je helpt in overgave en vertrouwen te gaan.

Los vertaald wil de mantra aangeven: “niet mijn wil, maar die van het Allerhoogste geschiede”

Deze mantra is een kirtan, dus wordt eerst voorgezongen, en jullie antwoorden.

OM NAMAH SHIVAYA, deze woorden in wisselende volgorde gezongen.

Geplaatst in Uncategorized.