Waarnemen en inzicht in hatha yoga.

In hatha yoga is de manier of houding vanwaaruit we waarnemen van essentieel belang. Elke beoordeling en van daaruit de poging tot verandering kleurt en beperkt onze waarneming. Afhankelijk van hoe open we waarnemen, kunnen we de yoga-beoefening ervaren als fysieke inspanning of als een toegewijde oefening van zelfovergave en diepte ontspanning.

Als we selectief en beperkt waar-nemen, stellen we onze beoefening eindeloos bij. Zolang we onvrede hebben met ons kunnen en onze beperkingen niet aanvaarden worden we geleid door ons ego.

Verandering en bijstelling van onze beoefening mag gebeuren wanneer de verandering door inzicht gestuurd wordt maar niet door frustratie in ons kunnen. Ze ontstaat dan vanzelf, van binnenuit, vanuit een loslaten. Door de aandacht niet te laten afdwalen maar te richten op onze yogabeoefening; bij het ervaren, aanvaarden en loslaten wordt de houding of beweging doorleefd in het hier en nu. Geduldig beleven van dat wat is waardoor deze ervaring tot ons innerlijk kan doorschijnen.

(bij bovenstaande  tekst is het boek Jnana Yoga van Cor Thelen als leidraad gebruikt en bevat aangepaste uitreksels hieruit)

Geplaatst in Uncategorized.