MANTRASESSIE 1 JUNI 2023: LIEFDE

Liefde …. Algemeen wordt dit meestal gezien en ervaren als een uiting van gevoelens die relationeel gericht worden, voor een partner, voor een kind, voor een vrienden- of werkrelatie, voor dieren, voor de natuur, voor Moeder Aarde, voor God, en noem maar op…

–Dit is de meeste gemakkelijke vorm om Liefde te voelen, die ontstaat uit een positieve benadering voor hetgeen waarvoor je die liefde voelt, dan stroomt dat vanzelf.

–Het wordt iets moeilijker die liefdesstroom te blijven voelen, wanneer die liefde niet beantwoord wordt zoals we dat wensen of verwachten… wanneer er een afwijzing voor in retour komt, of een niet vervullen van de vorm waarin die liefde verlangd wordt.

–Kan je zien en aanvaarden dat de taal waarin de liefde gesproken wordt, voor ieder van ons anders kan zijn? Mijn liefdestaal is “knuffels geven”, die ik dan ook graag ontvang, terwijl degene die ik knuffels geef, als liefdestaal ‘zorgen voor comfort’ kan hebben, en die dat dan uit naar mij toe, en zelf ook verlangt….

Het is allebei een uiting van Liefde, en wanneer jouw liefdestaal niet open en eerlijk uitgesproken wordt, kan dit tot teleurstelling en een gevoel van niet begrepen worden leiden…

Liefde omvat openheid en eerlijkheid. De dingen niet verzwijgen of verdraaien omdat je anders bang bent de liefde van de ander te verliezen… Hoe echt is de liefde wanneer je niet eerlijk bent in wat liefde inhoudt voor jou?

Er is ook nog de liefde voor jezelf…. Eerlijk en open opkomen voor jezelf… jezelf niet vergeten of wegcijferen.. zonder in ongezond egocentrisme te vervallen.

En tot slot… Kan je liefde voelen voor degenen die je grootste leermeesters zijn op dat gebied? Degenen waarvan jij afstand neemt, of die afstand nemen van jou omdat er dingen geraakt zijn die de liefdesstroom belemmeren?

Zie je welke les ze komen brengen, en kan je dan jezelf en hun vergeven, en terug liefde voelen stromen?

De eerste mantra die we zingen is een hele eenvoudige Hopi song: Shima.

Shima is het Hopi woord voor Liefde.

De volgende mantra is een Kirtan, die wordt dus telkens voorgezongen en dan door de groep nagezongen. Jai Radha Mahdav. Dit lied bezingt de fysieke liefde tussen de Goden en hun toegewijden. Radha is de meest toegewijde geliefde van Krishna, die ook Madhava genoemd wordt.

Er is een vrije vertaling en die luidt:

Vreugde en succes voor de man en de vrouw samen, vreugde in hun Heilige ruimte samen. Heilzame ondersteuning in deze belangrijke vreugde. “

Deze mantra kennen we allemaal, we hebben hem gezongen om de avond te beginnen.. Guru Brahma, Guru Vishnu….

Brahma, Vishnu, Mahesvarah (een andere naam voor Shiva), zijn allen guru = geestelijke leider, een guru is het zelfopenbarende, grenzeloze Brahman (= scheppingskracht). Namah is het groeten van deze guru’s.

Een Nederlandse mantra. Liefde. Het enige woord dat hier vertaling vraagt is So Ham: Ik ben God, Hem ben ik. Het is tevens het geluid van een natuurlijke ademhaling.

Als voorlaatste nog een eenvoudige: Aham Prema: ik ben liefde.

Ter afsluiting eentje die op het scherm komt, deze mantra wordt veel gebruikt in de kundalini yoga. De betekenis van de woorden is heel belangrijk, wanneer je ze uitspreekt, komt die energie naar je toe. De mantra helpt obstakels overwinnen, waardoor je vrijheid kan vinden.

Vertaling:

Gobinday = volhouden
Mukanday = bevrijdend
Udharay = verhelderend
Aparay = oneindig
Hariang = vernietigen
Kariang = creëren
Nirnamay = naamloos
Akamay = verlangen

SHIMA SHIMA SHIMAHA SHIMA

SHIMAHA SHIMAHA SHIMAYA

JAI RADHA MADHAV JAI KUNJ BIHARI

JAI GOPI JAN VALLABH JAI GIRI VARADHARI

GURU BRAHMA GURU VISHNU GURU DEVO MAHESWARAHA

GURU SAKSHAT PARA-BRAHMA TASMAI SRI GURAVE NAMAH

LIEFDE IN MIJ IK ZIE HAAR EN BEN VRIJ

LIEFDE VOOR MIJ IK VOEL HAAR EN BEN VRIJ

SO HAM SO HAM

AHAM PREMA

GOBINDAY

MUKANDAY

UDHARAY

APARAY
HARIANG

KARIANG

NIRMAYA

AKAMAY

Geplaatst in Uncategorized.