De vijf Tibetanen

De vijf Tibetanen

Hier vindt u een documentje uitgegeven door Praktijk voor Osteopathie Nijhuis (Nederland) waarin de 5 Tibetanen die deze week in de les aan bod zijn gekomen, zijn beschreven. In deze pdf zijn ook een aantal links opgenomen naar Youtube filmpjes waar de riten verder worden uitgelegd alsook de filosofie erom heen wordt uitgelegd (is wel voornamelijk Engels).

Uit Een fluitje in het riet van Rabindranath Tagore

Dezelfde levensstroom

die dag en nacht door mijn aders vloeit,

overspoelt de aarde in ritmische dans.

Hetzelfde leven

breekt verrukkelijk de grond uit

in een overvloed van welige grassen,

bruist open in wilde golven

van bladeren en bloemen.

Het is hetzelfde leven

dat bij ebbe en vloed meegolft

in de zeewieg van geboorte en dood.

Ik voel die universele levensadem

weldadig door mijn lichaam varen.

Ik ben zo trots dat de polsslag

van dit eeuwenoude leven

op dit ogenblik danst in mijn bloed.

Prana

Van: Joannes Marijnen
Uit: Astraal (Kosmische gedichten)

PRANA.

Prana
de levensadem
de levenskracht
kosmische energie
die straalt doorheen
de planetaire krachtvelden
van het heelal

prana
verheffing in hogere sferen

uit het onzichtbare
groeit het zichtbare
verbinding
van het levenloze
en het levende
versmelting
van materie en geest.

Uit: De weg van Zhuangzi (Chuang Tzu) van Thomas Merton

Uit De weg van Zhuangzi (Chuang Tzu)
van Thomas Merton
pag 87-88

– – – – – – – – – – – – –

Er zijn geen vaste grenzen,
de tijd staat niet stil.
Niets houdt stand,
niets is definitief.
Je kunt niet de hand leggen op
een eind of een begin.

Hij, die waarlijk wijs is,
beschouwt ver en nabij als hetzelfde.
Hij verwaarloost het kleine niet
en overschat het grote niet.
Als overal de maatstaven verschillen,
hoe wil je dan vergelijken?
In één blik
omvat hij heden en verleden,
zonder smart over het verleden
of ongeduld met het heden.

Alles is in beweging.

Hij heeft ervaring in
volheid en ledigheid.
Hij doet niet groot over succes
en lamenteert niet over ongeluk.

Het spel houdt nooit op;
geboorte en dood zijn gelijk,
geen enkele periode
duurt eeuwig.

CHUANG TZU
+- 250 Jaar voor Chr.

Uit: Vorm is leegte, leegte is vorm, Thich Nhat Hanh

Uit: Vorm is leegte, leegte is vorm
Comentaar op het Prajnaparamita Hartsoetra.
Door: Thich Nhat Hanh

Op een herfstdag zat ik in een park, verdiept in de contemplatie van een heel klein maar prachtig, hartvormig blad. Het was bijna rood van kleur en hing nog net aan een tak, bijna klaar om naar beneden te vallen. Ik bleef er een hele tijd staan en stelde het blad verschillende vragen….
Ik vroeg het blad of het bang was omdat het herfst was en de andere bladen vielen.
Het blad vertelde me:
“Nee. De hele lente en zomer was ik volop in leven. Ik werkte hard en hielp de boom te voeden en veel van mij zit in de boom.
Zeg alsjeblieft niet dat ik alleen maar deze vorm ben. De vorm van een blad is maar een heel klein deel van mij. Ik ben de hele boom.
Ik weet dat ik al in de boom zit en als ik terugga naar de bodem ga ik door met de boom te voeden. Daarom maak ik me geen zorgen. Als ik deze tak verlaat en naar de grond dwarrel, zal ik naar de boom zwaaien en haar zeggen: “Ik zie je gauw weer terug.”.”…
Die dag waaide het en na een tijdje zag ik dat het blad van de tak viel en naar beneden dwarrel­de, vrolijk dansend omdat het al zwevend zichzelf al in de boom zag. Het was gelukkig.
Ik boog mijn hoofd en wist dat we veel moeten leren van het blad, omdat het niet bang was – het wist dat niets kan worden geboren en niets kan sterven.

Vandaag wil ik leven.

Vandaag
wil ik leven
vanuit een diepe verbinding
met mijn ware zelf
verbonden met de hartenklop
van het Leven
vanuit de Bron
van al wat is.
Ik laat alle gedachten en gevoelens
die mij nu omringen
liefdevol los
en richt mijn aandacht
naar een punt van volmaakte rust
diep in mijn hart.

Ik adem doorheen dit punt
van absolute stilte
en word mij volledig bewust
van mijn aanwezigheid
hier en nu.

In de stilte van
dit volmaakte moment
voel ik mij volledig gedragen
en liefdevol omringd
door al wat is.

Elke cel van mijn wezen
versmelt met de eeuwige ruimte
van waaruit alle leven ontspringt.

Ik ben ruimte.
Ik ben pure liefde.
Ik ben zuivere kracht.
Ik ben van een volmaakte schoonheid.
Ik ben heel
en verbonden met alle leven……………

Liefde leidt tot inzicht. Kahlil Gibran

Alleen Liefde leidt ons tot inzicht,
want Liefde is de uiteindelijke betekenis van alles om ons heen.
Zij is niet alleen een gevoel: zij is de waarheid zelve.
Zij is de vreugde, die de wortel is van alle schepping.
het Goddelijk bewustzijn.
En om dat Allerhoogste te benaderen, dat in de wereld om ons zowel als in onze eigen ziel aanwezig is,
moeten wij ons bewustzijn verheffen tot die Goddelijke Liefde.
Door Liefde is de wereld geboren,
door Liefde wordt zij onderhouden,
naar Liefde streeft zij,
door Liefde gaat zij verder.

Kahlil Gibran

Aurobindo over yoga

Sri Aurobindo schrijft over Yoga het volgende:

“Het ware, volledige doel en nut van yoga kan enkel bereikt worden als de bewuste yoga in de mens, zoals de onbewuste yoga in de natuur, uiterlijk samenvalt met het leven zelf, zowel het pad als de verworvenheid bekijkend, in een volmaakter en meer verlichte zin kunnen zeggen:’Alle leven is yoga’.
In alle facetten van je wezen één zijn met wat het allerhoogste is, dat is yoga.
In alle facetten van je wezen één zijn met dat wat het AL is, dat is yoga.
In je geest en met alle inzicht in je hart en in al je leden één zijn met de God in de mensheid, dat is yoga.
Één zijn met de natuur en met alle wezens, dat is Yoga.”.

Gebed

Sluit je ogen
en voel je hart,
voel je ziel,
die binnen in je is,
dat punt van rust,
en opperste zuiverheid,
dat is je ware IK.
Vraag het je te leiden,
door een wereld van twijfel en pijn,
niets kan je overkomen,
want jij bent één en eeuwig
en niets kan je deren.
Je vlees kan sterven,
je ego kan gekrenkt worden,
maar wie je in wezen bent is
rust.

Voel de stilte, diep binnen in je is
stilte.
Laat je door deze stilte leiden,
koester deze stilte,
heb deze stilte lief.
Het is de stilte die je geluk kan brengen,
het is de stilte die liefde is.
Verlies je niet in uiterlijkheden.
Voel de stilte en wees dankbaar,

Wees passief en voel alleen maar.
Je hoeft nergens heen,
deze plaats is genoeg,
alles, ja alles is hier voorhanden.
Voel de rust die binnen in je is,
en laat haar zegen binnenkomen.

(gedeelte uit een gedicht van Roeland de Looff)

De herberg, Rumi

Rumi leefde van 1207 tot 1273 en was filosoof en dichter van Perzische afkomst en soefi mysticus. Rumi is één van de belangrijkste personen uit de Perzische dichtkunst voor zijn religieuze dichten die God prezen. Hij was toen de leidende figuur van de soefi beweging. Hij filosofeerde met name over de voordelen van verdraagzaamheid. Hij stichtte er onder andere de dansende derwisjen, een soefi orde van religieuze dansers en muzikanten. In de dans draaien zij om hun as, waarbij zij mediteren en de naam van God aanroepen.

De Herberg

Dit mens-zijn is een soort herberg:
elke ochtend weer nieuw bezoek.
Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
Een flits van inzicht komt
Als een onverwachte gast.
Verwelkom ze;
ontvang ze allemaal gastvrij!
Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.
Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen om plaats te maken voor extase.
De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns en vraag ze om erbij te komen zitten.
Wees blij met iedereen die langskomt.
De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd om jou als raadgever te dienen.