Zoektocht naar het Zelf

Als je vraagt naar wat het zelf nu eigenlijk is, zul je nooit een antwoord krijgen.
Het zelf is onbeschrijfbaar.
Het is niet dit en het is niet dat.
Luister naar de mensen die bij het horen van deze vraag geen antwoord weten te geven, en zwijgen; ze zijn dichter bij de waarheid dan de anderen die er wel op kunnen antwoorden.
Wie weet wat het zelf is heeft het niet over het zelf.
De enige weg tot het zelf is in jou, in jou woont het zelf, jij bent het zelf.
Alleen de onwetende vraagt naar het zelf.
Hij zoekt in de verte wat hem het meest nabij is.
Hij zoekt in de tempel wat in zijn lichaam is.
Hij hoopt in de hemel te vinden wat in zijn hart is.
Zoals een vis die naar water zoekt, als een vogel die naar lucht zoekt.

Uit: Raja yoga werkboek: de weg van koninklijke yoga.
Van: Jogchum Dijkstra/Salvatore Cantore

Je hart voeden met vrede (Phil Bosmans)

* Uit Leven is de moeite waard pag. 74

Phil Bosmans

– – – – – – – – – – – – –

JE HART VOEDEN MET VREDE

Vrede wordt mogelijk, waar mensen in vrede leven met zichzelf.

Vrede woont in te’vrede’nheid !

Vrede begint, waar hebzucht, haat en begeerte verdwijnen.

Je hart voeden met vrede.

Ademhalen op de getijden van het leven.

Een worden met alles wat leeft en sterft.

Alle kleine en grote oorlogen van elke dag beëindigen.

Alle geweld in je binnenste doden en plaats maken voor verzoe­ning.

Je hart voeden met vrede.

Dat is een diepe, bewonderende eerbied opbrengen voor alles wat kwetsbaar is, broos en zwak.

Alle ontluikende leven met tedere zorg omringen en beschermen

en …

stil worden om wat mooi is en gelukkig maakt.

Phil Bosmans

Leven is de moeite waard.

————————————–

Dshuang Dsi

Wie waarlijk wijs is, gebruikt zijn hart als een spiegel.

Hij gaat niet achter de dingen aan

en treedt ze evenmin tegemoet.

Hij weerkaatst ze, maar houdt ze niet vast.

Daarom kan hij de wereld overwinnen

zonder daarbij gewond te worden.

Hij is niet de slaaf van zijn roem.

Hij koestert geen plannen,

gaat niet op in zaken,

en is heer en meester over zijn denken.

Achtzaam voor het geringste,

is hij toch onuitputtelijk;

dankbaar voor alles wat de hemel hem schenkt,

leeft hij als bezat hij niets.

Hij verzaakt zijn ik en blijft steeds deemoedig.

Dshuang Dsi

Geluk

GELUK

Wat is geluk?

Velen trachten het te vinden,

maar weinigen weten wat het is, hoe het eruit ziet, hoe het voelt.

Geluk is als een diamant die niet gevonden kan worden.

Je kunt geluk niet vinden.

Wel kun je gelukkig zijn.

Het is het zoeken waardoor je ongelukkig wordt.

Steeds meer, steeds beter,de continue jacht naar meer.

Wanneer je tevreden bent met wat je hebt,

dan ben je gelukkig.

Wanneer je in het hier en nu kijkt

en je bent tevreden,

dan ben je gelukkig.

Geluk kent geen voorwaarden, geen toekomst, geen verleden.

Geluk kent alleen een nu.

Stop met het streven naar meer

en het geluk komt vanzelf.

Een persoon die zijn ziel gevonden heeft,

zal zich niet meer verliezen in uiterlijkheden.

Een dergelijke persoon kan gelukkig zijn met hele simpele dingen.

Hij stelt geen eisen, geen voorwaarden,

en is niet op zoek naar geluk.

Hij is geluk.

Gelukkig zijn zij die ophouden met zoeken,

die ophouden met het najagen van geluk.

Gelukkig zijn zij die naar binnen keren

en daar hun ziel weten te vinden.

Want geluk is niet afhankelijk van wat je in de buitenwereld vindt.

Maar is alleen afhankelijk van in hoeverre je jezelf gevonden hebt.

Het Begin: uit Raja yoga de weg van de koninklijke yoga pag. 29 Jogchum Dijkstra Salvatore Cantore

HET BEGIN

Beginnen met Yoga betekent:

terugkeren naar jezelf

je ZELF onder ogen komen

zien met wie je op weg bent

met wie je de hele dag optrekt,

gesprekken voert,

leeft.

betekent: kijken hoe je leeft…

kijken of HET je goed doet

betekent: kijken of jij het bent die in je bezig is,

leef jij of wordt je geleefd ….

door driften, dromen, gedachten, gevoelens,

regels, plichten ….

en niet door jezelf

terugkeren naar jezelf

is luisteren naar hoe het leven door jou heen­ stroomt

is luisteren naar het wonder dat je ademt, ziet, hoort

is stil blijven staan bij

dat je er bent en

dat jij het bent

zit onbewogen en luister naar wat je beweegt.

Groet aan de maan

Deze week staat de groet aan de maan op het programma: Chandra Namaskar.  De groet aan de maan zijn enkele bewegingen die op een zeer rustig tempo worden uitgevoerd; de beweging is dusdanig traag dat het nauwelijks merkbaar is dat het lichaam, de ledematen bewegen.  Het heeft de voorkeur om de bewegingen van buiten te kennen zodat je de Chandra Namaskar met gesloten ogen kan uitvoeren.  De adem is zeer rustig, natuurlijk.

Zelf heb ik voor het eerst met de Chandra Namaskar kennis gemaakt bij de Sadhana Yogakring zo een kleine dertig jaar geleden en het is mijn steeds bijgebleven; ook de muziek die op de achtergrond gespeeld werd nl. Adagio en sol mineur pour cordes et orgue van Tomaso Albinoni, de mooiste versie vind ik persoonlijk de uitvoering van Von Karajan (te vinden op de cd. Adagio),.  Deze versie duurt 11 minuten en 46 seconden en is de exacte lengte om eenmaal de groet aan de maan te doen.

Hier vind u een volledig uitgeschreven beschrijving van de Chandra Namaskar die ik een aantal jaren geleden gemaakt heb met fotootjes van de verschillende houdingen/bewegingen.  Geniet ervan in alle rust.

Egyptische Zonnegroet

Deze week hebben we een versie van de Egyptische Zonnegroet uitgevoerd.  Er bestaan hiervan verschillende versies die al dan niet sterk van mekaar afwijken. De Egyptische zonnegroet is niet zo intens, maar wat milder dan de Surya Namaskar, de zonnegroet zoals onderricht bij Ashtanga Vinyasa Yoga.  Hierbij vind je een pdf, van de versie die wij gedaan hebben, met de uitgetekende houdingen.

egyptische zonnegroet versie 3

Hazrat Inayat Khan -> Soul

Wanneer de schepping de adem Gods is,

zijn ook de zielen de adem Gods.

Volgens de voorstelling der yogi’s

is er één adem en zijn er vele adems.

De ene adem, de centrale adem,

wordt door de yogi’s prana genoemd.

Alle andere vormen van adem,

die een bepaalde rol vervullen

in het mechanisme van het menselijk lichaam,

zijn de mindere adems.

Prana en alle andere ademvormen

zijn samen de ene adem, die wij leven noemen.

Daarom zijn de zielen verschillende ademhalingen van God,

en alle verschillende ademhalingen vormen samen

de ene ademhaling,

de goddelijke adem die leven is.

Uit: Vrede als kunst van: Morihei Ueshiba (grondlegger van Aikido)

Alle principes van hemel en aarde leven binnen in jou. Het leven zelf is de waarheid, en dat zal altijd zo blijven.
Alles ademt, in de hemel en op aarde. De adem is de draad die de schepping samenbindt…
Kijk naar de eb en vloed van het getij.
Wanneer de golven tegen de kust slaan, creëren ze schuimend en brekend een klank.
Je adem zou eenzelfde patroon moeten volgen; met elke inademing absorbeer je het hele universum in je buik.
Weet dat wij allen toegang hebben tot vier kostbaarheden: de energie van de zon en de maan, de adem van de hemel, de adem van de aarde, en eb en vloed van het getij….
Adem in en laat jezelf dragen tot de uiteinden van het universum; adem uit en breng de kosmos weer terug binnen. Vervolgens adem je alle rijkdom en vruchtbaarheid van de aarde in je op. Meng tenslotte de adem van de hemel en de adem van de aarde met je eigen ademhaling, zodat de Adem van het Leven zelf voelbaar wordt